De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers vinden het belangrijk dat mensen met een klein inkomen goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Net zoals voorgaande jaren kunnen alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in 2017 meedoen met de Gemeentepolis. Hiervoor werken we samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Meedoen levert voor minima een financieel voordeel op.

Keuze voor een aanvullende verzekering
Bij beide zorgverzekeraars kan naast de basisverzekering worden gekozen uit drie aanvullende pakketten. Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke pakketten dit zijn. De meest uitgebreide pakketten zijn vooral bedoeld voor personen die hoge zorgkosten verwachten. Of voor personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

Ook voor komend jaar bieden wij alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis.

Ook voor komend jaar bieden wij alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis.

De hoogte van de premie
De premie van de Gemeentepolis staat op www.gezondverzekerd.nl. Meedoen met de Gemeentepolis levert een financieel voordeel op. Deze bestaat uit een collectiviteitskorting en een korting op de prijs van de aanvullende verzekering. Het financiële voordeel is in de getoonde premies verwerkt.

Wie kunnen deelnemen aan de Gemeentepolis?
Wie voor de Gemeentepolis in aanmerking wil komen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • Uw netto inkomen is minder dan 120% van het sociaal minimum.
  • U bent verzekerd bij CZ of VGZ en maakt al gebruik van de Gemeentepolis, of u stapt per 1 januari over naar één van deze twee zorgverzekeraars. U moet dat dan wel vóór 1 januari 2017 regelen.
  • Vermogen is voor de gemeentepolis niet van belang. Uw eventuele vermogen staat deelname aan de gemeentepolis niet in de weg.

Hoe aanmelden?
U stelt eerst vast dat u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Is dat het geval? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden. Let op: uw inkomen wordt na uw aanmelding gecontroleerd. Ligt uw inkomen boven de inkomensgrens? Dan kunt u niet (meer) deelnemen. Uw inkomen kan achteraf worden gecontroleerd.

Ik heb al een Gemeentepolis, wat moet ik nu doen?
Heeft u al een Gemeentepolis? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wél moet u een eventuele wijziging van het pakket doorgeven.

Uw ziektekosten en bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand in medische kosten is maar in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk. In de beleidsregels bijzondere bijstand staat dat kosten die niet (deels) door de basiszorgverzekering worden vergoed in beginsel ook niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Wij gaan ervan uit dat u zich voldoende aanvullend verzekert.

Zorg op tijd voor een verzekering
Zorg op tijd voor een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering die bij uw situatie past. Zoals wij hiervoor al aangegeven hebben, heeft u een financieel voordeel als u gebruik maakt van de gemeentepolis van CZ of VGZ.

Meer weten?
Meer informatie over de Gemeentepolis vindt u bij de veel gestelde vragen over de Gemeentepolis op deze website. Of neem contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers: 0416 67 10 00.