Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

Baanbrekers let er continu op dat iedereen zich aan de regels houdt. Dit wordt handhaving genoemd. Dit doet Baanbrekers om fraude te voorkomen en aan te pakken. Fraude is immers een gevaar voor ons stelsel van sociale zekerheid. Het handhaven van Baanbrekers loont, zo blijkt uit de cijfers van 2012. Dat jaar bespaarde Baanbrekers door handhaving een bedrag van bijna 1,1 miljoen euro.

Vijftig fraudegevallen
In 2012 constateerde Baanbrekers in vijftig gevallen fraude. Dit heeft geleid tot wijziging van de uitkering of stoppen van de uitkering. In acht gevallen leidde het tot terugvordering van te veel betaalde uitkeringen. Verder kregen 83 personen geen uitkering, omdat bij hun aanvraag bleek dat er zaken niet eerlijk waren opgegeven. De fraude die door Baanbrekers is vastgesteld komt neer op zwart werken, het hebben van vermogen, het samenwonen zonder dat dit is doorgegeven en het wonen op een ander adres dan dat is opgegeven.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

Voorkom problemen. Weet hoe het zit.

Tevreden
In totaal bespaarde Baanbrekers door het handhaven van de regels in 2012 bijna 1,1 miljoen euro. Ongeveer 50.000 euro moet door fraudeurs worden terugbetaald aan Baanbrekers. “Natuurlijk zijn wij tevreden over het bespaarde bedrag”, vertelt manager inkomensondersteuning Eric van Agt. “Wij willen namelijk alleen hulp bieden aan personen die daar ook écht recht op hebben. Controleren blijft helaas noodzakelijk. En als wij fraude constateren, dan wordt ook altijd actie ondernomen.”

Aan de regels houden
“De meeste mensen zijn gewoon eerlijk. Die houden zich aan alle regels. Zij kloppen bij ons aan voor hulp, die wij natuurlijk graag verlenen. Er zijn echter ook personen die zich niet houden aan de regels. Dan heb je het over fraude. Soms is voor klanten niet duidelijk wanneer er sprake is van fraude. Mag je bijvoorbeeld onbetaald werken met behoud van een uitkering? Of heeft samenwonen altijd meteen gevolgen voor je uitkering. Wij adviseren onze klanten altijd om veranderingen direct door te geven en om altijd eerlijk antwoord te geven. Op die manier voorkom je een hoop ellende.”

Fraudewet heeft flinke gevolgen
Tot en met 2012 was het zo dat bij fraude alleen de te veel ontvangen uitkering moest worden terugbetaald. En er kon aangifte gedaan worden van fraude bij het Openbaar Ministerie als het terugvorderingsbedrag minimaal 50.000 euro bedroeg. Dit is sinds 1 januari 2013 veranderd. Toen ging de nieuwe fraudewet in. De gevolgen voor fraudeurs zijn sinds de invoering van deze nieuwe wet flink. Wie nu fraude pleegt, moet de te veel ontvangen uitkering terugbetalen. Bovendien wordt een boete opgelegd, die even hoog is als het bedrag dat te veel aan uitkering is verstrekt. De boete is minimaal 150 euro. Bij zeer ernstige fraude komt de zaak zelfs voor de rechter. Ook is het zo dat Baanbrekers in geval van fraude niet mag meewerken aan schuldregelingen.