Dingemans Bedrijven kreeg de partnerplaquette van Talent2Work uitgereikt. Achterste rij op de foto van links naar rechts: Yohannes Yisok, Gerrie Fitters, Alem Tewelde, Wil Ligtenberg, Adhanom Habteselasie Tesfagergis, Peter Damen, Mekaele Tekleab Gebrekristos en Mohamed Abdirahman Jeylaami. Vooraan van links naar rechts: Bakool Haaji Abdi en Teklu Hagos Berhe.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat slechts één op de tien asielzoekers met een verblijfsvergunning betaald aan het werk is na tweeënhalf jaar. “Dat is schrikken, want in de Langstraat kennen we inmiddels een andere realiteit”, vertelt Frank Pijnenburg, manager Re-integratie & Participatie van Baanbrekers. “Wij hanteren een compleet andere aanpak om deze talenten aan de slag te helpen. Deze aanpak zorgde de afgelopen twee jaar voor een uitstroompercentage van 66 procent. Daar mogen we dus best tevreden over zijn.”

309 vergunninghouders
In 2016 kwamen er 174 vergunninghouders (van achttien jaar en ouder) in de drie Langstraat gemeenten wonen. In 2017 waren dit er 135. In totaal zijn er de afgelopen twee jaar dus 309 vergunninghouders van achttien jaar of ouder in onze regio komen wonen. “Tot 2016 hanteerde Baanbrekers nog geen speciale aanpak voor het aan het werk helpen van vergunninghouders. In 2016 is de HOB-aanpak opgezet. HOB staat voor: Huis, Opleiding, Baan. Deze aanpak gaat uit van het slim en snel combineren van huisvesten, taalonderwijs en andere opleidingen en werk. Werk is in dit rijtje in feite de resultante van huis en opleiding, waarbij we onze kandidaten goed ontzorgen en veel nadruk leggen op het financieel onafhankelijk zijn in Nederland.”

Uitstroompercentage van 66 procent
In 2016 en 2017 hebben in totaal 150 van de 309 vergunninghouders de HOB-aanpak ervaren. “Van hen zijn er zo’n 100 betaald aan het werk gegaan bij reguliere werkgevers. Het uitstroompercentage is dus zo’n 66 procent van de mensen die we in traject hebben gehad tot nog toe. Van de totale doelgroep is het 32 procent. Tot 2016 was ons uitstroomcijfer zo’n zes procent.”

Geen raketwetenschap
De HOB-aanpak is met recht een succes te noemen. “Veel gemeenten komen bij ons een kijkje nemen hoe wij het doen. En het is écht geen raketwetenschap hoor. Wij zijn afgestapt van het traditionele één-voor-één afwerken van het rijtje ‘eerst ergens wonen, dan inburgeren en de taal leren en pas daarna aan het werk’. Wij zijn ervan overtuigd dat inburgeren en de taal leren veel gemakkelijker gaat als je meteen meedraait bij een bedrijf. Zeker nu bedrijven zitten te springen om personeel zijn er volop kansen. We kennen mooie voorbeelden van ondernemers die onze talenten een baan geven en hen de kans geven om in werktijd taalcursussen te volgen. Om de vergunninghouders te matchen met de werkgevers gebruiken we onze Talent2Work-methode. We gaan dus letterlijk met een groep werkzoekenden op bezoek bij werkgevers en kijken of er een klik kan worden gemaakt. Daarna praten we verder over CV’s en dat soort zaken.”

Werk boven een uitkering
Hoewel de HOB-aanpak goede scores oplevert, wil de manager Re-integratie & Participatie toch een kanttekening maken. “Tot op heden hadden we vooral te maken met jonge mannelijke vergunninghouders. Naarmate we verder gaan met onze HOB-aanpak raken de krenten uit de pap op en worden de nieuwe trajectkandidaten ook complexer om te begeleiden en te bemiddelen. Maar we gaan er zeker mee door, want elke vergunninghouder die aan het werk gaat, is een uitkering minder en een nieuwe Nederlander erbij die zijn eigen broek ophoudt. Plus natuurlijk een nieuwe werkkracht voor de bedrijven in de Langstraat!”