De meeste alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering ontvangen vanaf 1 januari 2015 een lagere uitkering. Het bedrag dat zij van de Belastingdienst krijgen voor de kosten voor kinderen wordt hoger. Ook komt er een speciale toeslag voor alleenstaande ouders zonder toeslagpartner. Dit extra geld heet de alleenstaande ouderkop. Ook dit bedrag wordt betaald door de Belastingdienst. Ouders die de alleenstaande ouderkop krijgen, hebben maandelijks ongeveer evenveel geld om uit te geven als nu.

Hoger bedrag voor de kosten van kinderen
In 2015 gaat het bedrag dat alleenstaande ouders krijgen voor de kosten van kinderen omhoog. Ouders ontvangen van de Belastingdienst voor het eerste kind per jaar 15 euro extra. Voor het tweede kind ontvangen ouders 255 euro extra per jaar. Voor de overige kinderen blijft het bedrag hetzelfde.

Alleenstaande ouderkop
Alleenstaande bijstandsouders zonder toeslagpartner hebben vanaf 2015 recht op een extra toeslag. Deze toeslag heet de alleenstaande ouderkop. Op de website van de Belastingdienst kunt u nagaan of u een toeslagpartner heeft.

Uitzonderingen
Alleenstaande bijstandsouders die volgens de Belastingdienst een toeslagpartner hebben, krijgen geen alleenstaande onderkop. Een toeslagpartner is volgens de belastingregels ook vaak de ouder bij wie iemand inwoont of een huwelijkspartner die in een verpleeginrichting woont, in de gevangenis zit of met onbekende bestemming is vertrokken.

Overgangsregeling
Er geldt een overgangsregeling voor alleenstaande ouders die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering krijgen en die vanwege een toeslagpartner na 1 januari 2015 geen alleenstaande ouderkop ontvangen. Voor deze mensen wordt de uitkering pas op 1 januari 2016 verlaagd.

Wat moet een alleenstaande bijstandsouder doen?

  • Wie een kindgebonden budget ontvangt, hoeft u niets te doen. In december 2014 geeft de Belastingdienst door hoe hoog het kindgebonden budget vanaf 1 januari 2015 is.
  • Wie nu geen kindgebonden budget ontvangt, kan in december op www.toeslagen.nl zelf nagaan of hij of zij in 2015 recht heeft op het kindgebonden budget. Blijkt hieruit dat er in 2015 recht is op het kindgebonden budget? Dan moet de alleenstaande ouder dit zelf voor eind 2014 aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl.

Meer weten?
Baanbrekers vindt het erg belangrijk om zijn klanten tijdig op de hoogte te brengen van alle veranderingen. Helaas kunnen wij pas in december a.s. laten weten hoe hoog de uitkering van de alleenstaande ouders precies gaat worden. Zij ontvangen hierover een brief. Baanbrekers adviseert alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering om ook de informatie van de Rijksoverheid in de gaten te houden. Graag wijzen wij alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering op de volgende links: