Hulp aan ondernemers is ruimer door coronacrisis

Ondernemers uit de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten, kunnen ook rekenen op de hulp van Baanbrekers. Dit geldt ook voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Deze hulp is mogelijk door het noodpakket van het kabinet dat dinsdag 17 maart jl. is aangekondigd. Ondernemers worden dus niet in de steek gelaten.

Bbz verruimd
“Eigenlijk komt het erop neer dat het Besluit bijstandverlening zelfstandigen – de Bbz – tijdelijk wordt verruimd”, vertelt plaatsvervangend directeur Eric van Agt. “De tijdelijke voorziening voor hulp aan zelfstandig ondernemers en zzp’ers die tijdelijk in nood verkeren, geldt in ieder geval voor de komende drie maanden. Hoewel nog niet alles duidelijk is en er nog volop wordt gewerkt aan de nadere uitwerking van het noodpakket zijn er wel wat zaken duidelijk. Zo worden de voorwaarden van de Bbz tijdelijk versoepeld. Ook is bekend dat de hulp binnen vier weken wordt verstrekt voor een periode van maximaal drie maanden.”

Uitkering en lening
Ondernemers kunnen aankloppen voor ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud. Ook een lening voor bedrijfskapitaal – tegen een lager rentepercentage dan gebruikelijk – is mogelijk. Deze lening hoeft ook niet meteen te worden terugbetaald. Het inkomen van een eventuele partner en het eigen vermogen, tellen even niet mee bij de toekenning van de aanvullende  uitkering voor levensonderhoud. Ook de toets op de levensvatbaarheid van het bedrijf wordt tijdelijk niet toegepast. En ondernemers hoeven straks – als het weer beter gaat – de uitkering voor levensonderhoud niet terug te betalen.

Meteen actie ondernemen
Baanbrekers is alvast aan de slag gegaan met het inrichten van zogenoemde werkprocessen. “Dan kunnen we meteen actie ondernemen, als we van het Rijk definitief groen licht krijgen”, gaat de plaatsvervangend directeur van Baanbrekers verder. “We gaan ervanuit dat dit op heel korte termijn zal zijn. Nu zijn we bezig met het verder uitwerken van de twee noodpakketten. De ene betreft het levensonderhoud voor zelfstandigen. De andere heeft te maken met kapitaalverstrekking aan zelfstandigen. Met beide pakketten willen we ervoor zorgen dat ondernemers door deze barre tijden kunnen komen. Hierbij willen we snel tot beslissingen kunnen komen, waardoor ondernemers weer wat lucht krijgen.”

Hulp nodig? Stuur een mailtje!
Wie hulp nodig heeft, kan zich melden via bbz@baanbrekers.org. Een medewerker van Baanbrekers neemt dan op korte termijn contact op. Mede met het oog op alle coronamaatregelen willen we het contact alleen laten verlopen via de mail. Het heeft geen zin om te bellen of langs te komen.