Jongeren tot 27 jaar nemen binnen de bijstandswet (WWB) een bijzondere plek in. Voor hen gelden namelijk aanvullende rechten en plichten. Alles is er hierbij op gericht dat zij snel een opleiding volgen, of aan het werk gaan. De jongeren moeten er zelf voor zorgen dat zij snel niet meer afhankelijk zijn van anderen. Hoe snel? Dat hebben zij zelf voor een groot deel in de hand. Baanbrekers geeft de jongeren graag nuttige tips en adviezen. Speciaal hiervoor stelden wij een informatieblad samen.

> Bekijk ‘Info voor jongeren’