Elke Nederlander dient zelfstandig in zijn of haar bestaan te kunnen voorzien. Betaald werk is daarvoor het belangrijkste middel. Dit is het uitgangspunt van de Participatiewet. Is betaald werk niet mogelijk en zijn er geen andere voorzieningen beschikbaar? Dan heeft Baanbrekers de taak u te helpen met het zoeken naar werk. Zo lang er met werk nog geen zelfstandig bestaan mogelijk is, helpen wij met het verstrekken van een bijstandsuitkering.

Ouder, langdurige werkloos, zelfstandig?
Bent u een oudere langdurig werkloze? Of bent u een oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandige? Dan kan Baanbrekers u ook van dienst zijn. Wellicht komt u in aanmerking voor een IOAW- of een IOAZ-uitkering? Er zijn voorwaarden verbonden om aanspraak te maken op deze uitkeringen.

Ondernemer of een vrij beroep?
Bent u als ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar tijdelijk in financiële problemen geraakt? Of dreigt u in financiële problemen te raken? Dan kan Baanbrekers u ondersteunen vanuit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Wilt u vanuit een uitkeringssituatie beginnen met een eigen bedrijf? Ook dan kunnen we iets voor u betekenen.