Wanneer betaalt Baanbrekers de uitkering voor levensonderhoud uit? Daar hebben we de volgende regels voor opgesteld:

  • Heeft u inkomen? Dan moet u de laatste dag van de maand het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF) over die maand hebben ingeleverd.
  • Hierna schrijven wij uw uitkering op de 12-de van de volgende maand bij op uw rekening. Voorbeeld: de uitkering van mei wordt op 12 juni bijgeschreven.
  • Als u geen ROF hoeft in te leveren wordt de uitkering achteraf op de 12-de van elke maand overgemaakt op uw rekening.

Mutatieformulier
Als u geen ROF hoeft in te leveren en er wijzigt iets in uw situatie, dan moet u binnen vijf werkdagen na deze wijziging een mutatieformulier levensonderhoud invullen en toesturen.

Wanneer moet u een mutatieformulier invullen?
In de volgende situaties moet u altijd een mutatieformulier invullen en toesturen:

  • Wijziging in uw gezinssituatie.
  • Wijziging in uw inkomen, het inkomen van uw partner of het inkomen van een inwonend kind.
  • Wijziging in uw vermogen, het vermogen van uw partner of het vermogen van een kind jonger dan achttien jaar.

Denk hierbij ook aan inkomsten uit gokken, ontvangst kostgeld, betalingen die u ontvangt om in uw levensonderhoud te voorzien, giften, opbrengsten uit loterijen en afkoopbedragen verzekeringen en pensioen.

Het mutatieformulier stuurt u binnen vijf werkdagen na de wijziging ingevuld aan ons toe. Bij wijziging van inkomen en/of vermogen doet u er altijd een bewijsstuk bij.

Download mutatieformulier
Het mutatieformulier kunt u dowloaden van onze website:

U kunt het formulier ook digitaal versturen. Vul het dan in en mail het ingevulde formulier naar info@baanbrekers.org. Bij digitale verzending is geen handtekening nodig.

Wat als u geen of te laat een mutatieformulier inlevert?
Het is erg belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie tijdig aan ons doorgeeft. Geeft u de wijziging in uw situatie niet of niet binnen vijf werkdagen door? Dan schendt u de inlichtingenplicht. Wij starten dan een boeteonderzoek. Ook kan het zijn dat u hierdoor te veel uitkering van ons ontvangt. Deze betaalt u dan aan ons terug.

Vergelijken van gegevens?
Baanbrekers vergelijkt uw gegevens met gegevens van andere organisaties. Denk hierbij aan de Belastingdienst, werkgevers, UWV, DUO, burgerzaken, RDW en andere gemeenten. Hierdoor kunnen wij achteraf zien of u wijziging in uw situatie (tijdig) heeft doorgegeven.

Betaling vakantiegeld

In de uitkeringsnorm is een bedrag aan vakantiegeld opgenomen. Wij reserveren dit maandelijks en betalen dit één keer per jaar uit. De verwerking van het gereserveerde vakantiegeld vindt plaats als de uitkeringen over de maand mei zijn betaald. Het gereserveerde vakantiegeld wordt in de tweede helft van juni overgemaakt.