Heeft u een eigen bedrijf en behoefte aan financiële ondersteuning? Dan kunt u in sommige gevallen in aanmerking komen voor de regeling Besluit Bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Hoe vraagt u Bbz-ondersteuning?

  • Regel het online via SOLO.
  • Of neem contact op met Baanbrekers. Dit kan per mail: teamzelfstandigen@baanbrekers.org.
  • U wordt uitgenodigd voor een gesprek.
  • Tijdens dit gesprek krijgt u van ons nuttige informatie en een aanvraagformulier.
  • U vult alle gegevens op het aanvraagformulier in en voegt daaraan toe de gevraagde bewijsstukken.
  • Uw aanvraag kunt u bij Baanbrekers afgeven. Opsturen naar ons kan ook: Postbus 15, 5140 AA in Waalwijk.
  • Wij gaan dan met uw aanvraag aan de slag.
  • Soms vragen we om extra informatie. Het kan zijn dat we derden inschakelen. Denk hierbij aan de sociale recherche, het Instituut Midden- en Kleinbedrijf en de Dienst Regelingen.
  • Als wij ons onderzoek afhebben, stellen we een rapport op en brengen we een advies uit. Aan de hand van dit advies krijgt u wel of geen ondersteuning bij uw eigen bedrijf.

Eigen bedrijf starten?
Wellicht past een eigen bedrijf beter bij u dan werken voor een werkgever. Ook dan kan Baanbrekers u ondersteunen vanuit de Bbz. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op. Dit kan per mail: info@baanbrekers.org of per telefoon: 0416 67 10 00 (bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur).

SOLO: hulp voor kleine ondernemers