Komt u voor kosten te staan die u zelf niet kunt betalen? Dan biedt Baanbrekers in een aantal gevallen financiële hulp. Dit gebeurt in de vorm van bijzondere bijstand. Iedere inwoner van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kan een beroep doen op de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet u sinds 1 januari 2017 aanvragen uiterlijk binnen 1 maand na het moment dat u kosten maakt. De uitzondering hierop zijn de kosten waar de noodzaak van tevoren dient te worden vastgesteld (bijvoorbeeld aanschaf/vervanging duurzame gebruiksgoederen). Voor deze kosten dient u vóór u de kosten maakt een aanvraag in te dienen. Dit is zo vastgelegd in onze beleidsregels.

Bijzondere omstandigheden
Voor bijzondere bijstand moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van noodzakelijke kosten die u niet vanuit uw uitkering hoeft te betalen. Dit kunnen eenmalige en structurele kosten zijn. U komt alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u de kosten nergens anders vergoed krijgt. Kosten die door een zogenoemde voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een zorgverzekering) niet noodzakelijk worden geacht, zijn niet noodzakelijk. Bij de bijzondere bijstand wordt rekening gehouden met uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Wanneer mogelijk?
Bijzondere bijstand is onder meer mogelijk voor:

  • maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld bijstand voor de kosten van rechtshulp en reiskosten voor schoolgaande kinderen
  • te hoge woonkosten
  • kosten voor bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de gezinshulp en kosten voor een meer uitgebreide dekking tegen ziektekosten via de collectieve ziektekostenverzekering van Baanbrekers

Voorbeelden

  • Er is een verzoek ingediend om een bewindvoerder aan u toe te wijzen. Bij het indienen van dit verzoek moeten griffierechten worden voldaan. Hiervoor dient u binnen 1 maand een aanvraagformulier bijzondere bijstand aan te vragen. Meestal krijgt u pas later een gerechtelijke uitspraak waarin u de bewindvoerder wordt toegewezen.Op de dag na de verzenddatum van de gerechtelijke gerechtelijke uitspraak vraagt u binnen 1 maand het aanvraagformulier bijzondere bijstand aan voor de kosten van de bewindvoering.
  • Als u via het Juridisch loket naar een advocaat wordt verwezen, dan kan al een aanvraagformulier worden opgevraagd. U weet op dat moment al dat u een eigen bijdrage opgelegd zult krijgen en dat een toevoeging van de Raad gevraagd gaat worden. Ook vanaf dat moment heeft u 1 maand om een aanvraagformulier aan te vragen. U dient een aanvraagformulier voor bijzondere bijstand in de kosten van rechtsbijstand in ieder geval aan te vragen binnen 1 maand na afgiftedatum van de civiele toevoeging.

Mogelijk heeft u op de aanvraagdatum nog niet altijd de benodigde nota van de advocaat of van de bewindvoerder. Dat is geen probleem. Wij zullen u dan een brief sturen, waarin wij aangeven wat u nog moet inleveren aan bewijsstukken. Als u deze bewijsstukken niet tijdig aan kunt leveren, dan kunt u uitstel vragen om de stukken later in te leveren.

Meer weten?
De gemeenten hebben een gemeentelijk minimabeleid. Dit beleid heeft onder meer betrekking op:

  • Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
  • Schuldhulpverlening
  • Verstrekking van tegemoetkomingen in sociaal-culturele activiteiten

Wilt u meer weten over het gemeentelijk minimabeleid? Dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.