Komt u voor kosten te staan die u zelf niet kunt betalen? Dan biedt Baanbrekers in een aantal gevallen financiële hulp. Dit gebeurt in de vorm van bijzondere bijstand. Iedere inwoner van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kan een beroep doen op de bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand moet u sinds 1 juli 2019 aanvragen uiterlijk binnen 6 maanden na het moment dat u kosten maakt. De uitzondering hierop zijn de kosten waar de noodzaak van tevoren dient te worden vastgesteld (bijvoorbeeld aanschaf/vervanging duurzame gebruiksgoederen). Voor deze kosten dient u vóór u de kosten maakt een aanvraag in te dienen. Dit is zo vastgelegd in onze beleidsregels.

Bijzondere omstandigheden
Voor bijzondere bijstand moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van noodzakelijke kosten die u niet vanuit uw uitkering hoeft te betalen. Dit kunnen eenmalige en structurele kosten zijn. U komt alleen in aanmerking voor bijzondere bijstand als u de kosten nergens anders vergoed krijgt. Kosten die door een zogenoemde voorliggende voorziening (bijvoorbeeld een zorgverzekering) niet noodzakelijk worden geacht, zijn niet noodzakelijk. Bij de bijzondere bijstand wordt rekening gehouden met uw inkomen en uw eventuele vermogen.

Wanneer mogelijk?
Bijzondere bijstand is onder meer mogelijk voor:

  • Maatschappelijke kosten, bijvoorbeeld bijstand voor de kosten van rechtshulp en reiskosten voor schoolgaande kinderen.
  • Te hoge woonkosten
  • Kosten voor bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor de gezinshulp en kosten voor een meer uitgebreide dekking tegen ziektekosten via de collectieve ziektekostenverzekering van Baanbrekers

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij Baanbrekers.

Gemeentelijk Minimabeleid
De gemeenten hebben een gemeentelijk minimabeleid. Dit beleid heeft onder meer betrekking op:

  • Kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen
  • Schuldhulpverlening
  • Verstrekking van tegemoetkomingen in sociaal-culturele activiteiten

Wilt u meer weten over het gemeentelijk minimabeleid? Dan kunt u contact opnemen met het zorgloket van uw gemeente.