Kan ik een beroep doen op regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

 •  Nee, dit is sinds 2015 als gevolg van landelijke beleidskeuzes niet meer mogelijk.

Is er een alternatief voor deze regelingen?

 • Ja, personen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de Gemeentepolis. Dit is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deelnemers krijgen een korting op de premie op het aanvullende pakket en krijgen een collectiviteitskorting op de premie van de basisverzekering. Dat maakt deelname echt interessant. De premiekorting is mogelijk gemaakt door uw gemeente.

Wanneer kom ik voor de Gemeentepolis in aanmerking?
U kunt deelnemen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
 • U heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
 • Als u een PasWijzer, Doepas of Heusdenpas heeft, kunt u ook meedoen.
 • U bent per 1 januari 2021 verzekerd bij CZ of VGZ. Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Stap dan tijdig over!

Wordt er rekening gehouden met mijn spaargeld of een eigen woning?

 • Nee, dat is niet het geval. Uw eventuele vermogen in de vorm van spaargeld en of een eigen woning is niet van invloed op uw deelname.

Uit welke pakketten bestaat de Gemeentepolis?

 • U kunt kiezen uit meerdere pakketten. Zowel CZ als VGZ bieden drie pakketten aan. U kunt dus afhankelijk van uw zorgbehoefte kiezen voor een uitgebreide of een beperkte aanvullende verzekering.

Waar vind ik informatie over deze pakketten?

 • Op www.gezondverzekerd.nl leest u welke dekking de pakketten bieden en kunt u ook vergelijkingen tussen deze pakketten maken. U moet daarvoor wel eerst uw woongemeente selecteren.

Wat kost de Gemeentepolis?

 • CZ
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Start € 150,28
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Extra € 160,94
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Extra uitgebreid € 149,81 + gespreid betalen eigen risico € 38,50 in tien maanden van maart t/m december 2020
 • VGZ
  Basisverzekering + aanvullende verzekering Compact € 136,29
  Basisverzekering + aanvullende verzekering Compleet € 152,90
  Basisverzekering + aanvullende verzekering compleet + herverzekering eigen risico € 161,30

Kan ik in de premie een tegemoetkoming krijgen?

 • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u een premiebijdrage. Deze bijdrage is al verwerkt in de bedragen die u hierboven leest onder het kopje ‘Wat kost de Gemeentepolis? Hoe hoog dit bedrag per maand is, leest u hierna. De premiebijdrage betaalt Baanbrekers aan de zorgverzekeraar.
 • CZ
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Start € 6,00
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Extra € 14,00
  Basisverzekering + aanvullende verzekering gemeenten Extra uitgebreid + gespreid betalen eigen risico € 35,00
 • VGZ
  Basisverzekering + aanvullende verzekering Compact € 6,00
  Basisverzekering + aanvullende verzekering Compleet € 14,00
  Basisverzekering + aanvullende verzekering compleet + herverzekering eigen risico € 35,00

Kan ik zelf kiezen welk pakket ik wil?

 • Ja, u kunt zelf bepalen welk pakket u kiest, afhankelijk van uw zorgbehoefte.

En als ik nu toch medische kosten heb die niet onder mijn aanvullende verzekering vallen?

 • Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor kosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Zorg daarom voor een goede aanvullende verzekering. Dat kan via de Gemeentepolis. Uw gemeente betaalt een deel van de premie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Gemeentepolis?

 • U stelt eerst vast dat u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Als dat het geval is, kunt u zich op www.gezondverzekerd.nl aanmelden.
 • Na uw aanmelding wordt uw inkomen nog gecontroleerd. Het kan zijn dat u nog gevraagd wordt aanvullende gegevens te verstrekken. Als u een te hoog inkomen hebt, wordt uw deelname aan de Gemeentepolis per 1 januari 2021 ongedaan gemaakt. Dat gebeurt ook als u uw inkomensgegevens niet verstrekt. Wij informeren u altijd schriftelijk over het resultaat van de inkomenstoets.
 • Als u een PasWijzer, Doepas of Heusdenpas hebt, komt u ook voor deelname in aanmerking. U wordt wel gevraagd deze pas samen met een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Als ik een te hoog inkomen blijk te hebben, ben ik dan niet verzekerd?

 • In dat geval kunt u een ander pakket kiezen bij de zorgverzekeraar waarvoor u zich aangemeld hebt. U blijft dus verzekerd. Maar zonder collectiviteitskorting of een premietegemoetkoming.

Ik heb al een Gemeentepolis, maar wil veranderen van pakket. Hoe doe ik dat?

Mag CZ of VGZ mij weigeren of een hogere premie vragen als ik gezondheidsproblemen heb?

 • Als u behoort tot de doelgroep van de Gemeentepolis heeft de verzekeraar een acceptatieplicht. De verzekeraar hanteert geen gezondheidscheck. De verzekeraar mag u niet weigeren. Ook wordt geen hogere premie gevraagd als gevolg van gezondheidsproblemen.

Hoe moet ik mij aanmelden als ik geen computer heb?
Als u dat wilt, kunt u gebruik maken van een computer bij Baanbrekers. U kunt natuurlijk ook terecht bij:

 • GEMEENTE HEUSDEN:
  • Als u dat wilt, kunt u gebruik maken van een computer bij Baanbrekers. U kunt natuurlijk ook terecht bij:
  > Wijkwinkel Drunen, Raadhuisplein 16 Drunen, elke dinsdag van 14 tot 16 uur. Meer weten? Bel: 073 782 01 78.
  > Bibliotheek Drunen, Rooseveltstraat 32, Drunen, elke maandag van 14 tot 16 uur. In verband met de coronapandemie moet u vooraf een afspraak maken. Bel 073 78 201 78 of mail info@bijeenheusden.nl.
  > Wijkwinkel Oudheusden, Kasteellaan 23 Oudheusden, elke donderdag van 9:30 tot 11:30 uur. Meer weten? Bel: 073 782 01 78.
  > Wijkwinkel Vlijmen, Nassaulaan 32 Vlijmen, elke maandag van 13 tot 15 uur. Meer weten? Bel: 073 782 01 78.
 • GEMEENTE LOON OP ZAND:
  > Klussen- en dienstencentrale (KDC), Schotsestraat 4c in Kaatsheuvel, maandag en woensdag van 10 tot 12 uur. Andere dagen alleen op afspraak. Bel: 0416 53 15 73.
 • GEMEENTE WAALWIJK
  > Telefonisch spreekuur maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12 uur: 06 57 65 48 99. In de schoolvakanties alleen op donderdagmorgen.
  > Wij(k)diensten Balade, Balade 1 in Waalwijk, maandag, dinsdag en donderdag 9 tot 12 uur.
  > Wij(k)diensten Bloemenoord, Bloemenoordplein 3 in Waalwijk, woensdag van 19 tot 20:30 uur.
  > Wij(k)diensten Den Bolder, Schoolstraat 19 in Waspik, woensdag van 10 tot 12 uur, bel: 06 53 87 76 23.
  > Wijkpunt Zidewinde, Julianalaan 1 in Sprang-Capelle. donderdag van 12 tot 14 uur.

Moet ik mij zelf afmelden bij mijn huidige zorgverzekeraar?

Via de overstapservice van de nieuwe verzekeraar wordt uw oude verzekering vaak opgezegd. Maar het is raadzaam zelf ook per e-mail of aangetekende brief op te zeggen om dubbele verzekering te voorkomen. Houd rekening met de kans op vertraging bij de oude verzekeraar of bij de post, zeker met de feestdagen.

Hoe kan ik de zorgverzekeraar bereiken?

 • Contactgegevens CZ: bel: 088 555 77 77 (7,5 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).
  Meer info op www.cz.nl.
 • Contactgegevens VGZ: bel 0900 77 99 771 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).
  Meer info op www.vgz.nl/gemeenten.