Kan ik een beroep doen op regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten?

 •  Nee, dit is sinds 2015 als gevolg van landelijke beleidskeuzes niet meer mogelijk.

Is er een alternatief voor deze regelingen?

 • Ja, personen met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de Gemeentepolis. Dit is een collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Deelnemers krijgen een korting op de premie op het aanvullende pakket en krijgen een collectiviteitskorting op de premie van de basisverzekering. Dat maakt deelname echt interessant. De premiekorting is mogelijk gemaakt door uw gemeente.

Wanneer kom ik voor de Gemeentepolis in aanmerking?
U kunt deelnemen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
 • U heeft een inkomen tot 120% van het sociaal minimum.
 • Als u een PasWijzer, Samen-Loont-Pas of Heusdenpas heeft, kunt u ook meedoen.
 • U bent per 1 januari 2022 verzekerd bij CZ of VGZ. Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Stap dan tijdig over!

Wordt er rekening gehouden met mijn spaargeld of een eigen woning?

 • Nee, dat is niet het geval. Uw eventuele vermogen in de vorm van spaargeld en of een eigen woning is niet van invloed op uw deelname.

Uit welke pakketten bestaat de Gemeentepolis?

 • U kunt kiezen uit meerdere pakketten. Zowel CZ als VGZ bieden drie pakketten aan. U kunt dus afhankelijk van uw zorgbehoefte kiezen voor een uitgebreide of een beperkte aanvullende verzekering.

Waar vind ik informatie over deze pakketten?

 • Op www.gezondverzekerd.nl leest u welke dekking de pakketten bieden en kunt u ook vergelijkingen tussen deze pakketten maken. U moet daarvoor wel eerst uw woongemeente selecteren.

Kan ik zelf kiezen welk pakket ik wil?

 • Ja, u kunt zelf bepalen welk pakket u kiest, afhankelijk van uw zorgbehoefte.

En als ik nu toch medische kosten heb die niet onder mijn aanvullende verzekering vallen?

 • Bijzondere bijstand is niet mogelijk voor kosten die niet onder de zorgverzekering vallen. Zorg daarom voor een goede aanvullende verzekering. Dat kan via de Gemeentepolis. Uw gemeente betaalt een deel van de premie.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Gemeentepolis?

 • U stelt eerst vast dat u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Als dat het geval is, kunt u zich op www.gezondverzekerd.nl aanmelden.
 • Na uw aanmelding wordt uw inkomen nog gecontroleerd. Het kan zijn dat u nog gevraagd wordt aanvullende gegevens te verstrekken. Als u een te hoog inkomen hebt, wordt uw deelname aan de Gemeentepolis per 1 januari 2022 ongedaan gemaakt. Dat gebeurt ook als u uw inkomensgegevens niet verstrekt. Wij informeren u altijd schriftelijk over het resultaat van de inkomenstoets.
 • Als u een PasWijzer, Samen-Loont-Pas of Heusdenpas hebt, komt u ook voor deelname in aanmerking. U wordt wel gevraagd deze pas samen met een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Als ik een te hoog inkomen blijk te hebben, ben ik dan niet verzekerd?

 • In dat geval kunt u een ander pakket kiezen bij de zorgverzekeraar waarvoor u zich aangemeld hebt. U blijft dus verzekerd. Maar zonder collectiviteitskorting of een premietegemoetkoming.

Ik heb al een Gemeentepolis, maar wil veranderen van pakket. Hoe doe ik dat?

Mag CZ of VGZ mij weigeren of een hogere premie vragen als ik gezondheidsproblemen heb?

 • Als u behoort tot de doelgroep van de Gemeentepolis heeft de verzekeraar een acceptatieplicht. De verzekeraar hanteert geen gezondheidscheck. De verzekeraar mag u niet weigeren. Ook wordt geen hogere premie gevraagd als gevolg van gezondheidsproblemen.

Hoe moet ik mij aanmelden als ik geen computer heb?
Als u dat wilt, kunt u gebruik maken van een computer bij Baanbrekers. U kunt natuurlijk ook terecht bij de wijkdiensten en wijkwinkels van de gemeente. Meer informatie over de openingstijden vindt u in de folder “Moeite met invullen“.

Moet ik mij zelf afmelden bij mijn huidige zorgverzekeraar?

Via de overstapservice van de nieuwe verzekeraar wordt uw oude verzekering vaak opgezegd. Maar het is raadzaam zelf ook per e-mail of aangetekende brief op te zeggen om dubbele verzekering te voorkomen. Houd rekening met de kans op vertraging bij de oude verzekeraar of bij de post, zeker met de feestdagen.

Hoe kan ik de zorgverzekeraar bereiken?

 • Contactgegevens CZ: bel: 088 555 77 77 (7,5 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).
  Meer info op www.cz.nl.
 • Contactgegevens VGZ: bel 0900 77 99 771 (20 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten).
  Meer info op www.vgz.nl/gemeenten.