Als inwoner kunt u gratis gebruik maken van cliëntondersteuning. Dat staat in de wet. Onze gemeenten zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning.

Vroegtijdig helpen

Een cliëntondersteuner kan u vroegtijdig helpen met het regelen van zorg, welzijn, wonen, onderwijs, werk en inkomen. Een cliëntondersteuner helpt u met het voorbereiden en voeren van gesprekken en denkt met u mee.

Onafhankelijk en onpartijdig

De cliëntondersteuner werkt onafhankelijk en is onpartijdig. Een cliëntondersteuner helpt u om regie te houden over uw leven en de hulp die u krijgt. De cliëntondersteuner ondersteunt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp. Het doel is dat u daarna weer zelf verder kunt.


Uw belang

Een cliëntondersteuner komt op voor uw belang. Zodat u de hulp krijgt die u nodig heeft. De cliëntondersteuner kan u helpen met:

  • het uitzoeken waar de problemen zitten;
  • het kiezen welke zorg of ondersteuning er moet komen;
  • de juiste hulp regelen;
  • verschillende soorten hulp op elkaar afstemmen;
  • het bepalen of de hulp goed heeft gewerkt.

Waarbij krijgt u ondersteuning?

U kunt ondersteuning krijgen bij het aanvragen van zorg. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van jeugdhulp, ondersteuning vanuit de Wmo of bij het aanvragen van een uitkering, bijvoorbeeld bijstand of Wajong. De cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het keukentafelgesprek.