Ondernemers (ook zzp’ers) die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen aankloppen bij Baanbrekers. Zij kunnen wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Na het aflopen van de Tozo-2-regeling is er nu de verlengde Tozo-3-regeling. Tozo-3 loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. U leest meer over Tozo-3, de voorwaarden en de manier van aanvragen op deze pagina.

Tozo-3

Bij de Tozo-3 telt het inkomen van de partner mee.
Vanaf 1 april 2021 zal er een toets op de beschikbare geldmiddelen gelden.
Daarom wordt de Tozo- 3 nu in eerste instantie maar tot uiterlijk 1 april 2021 toegekend.
Het recht op Tozo over de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 zal pas in april 2021 kunnen worden beoordeeld.
Hierna leest u wat u moet doen om voor de Tozo 3 in aanmerking te komen.
Lees deze onderstaande informatie goed, want het indienen van onnodige aanvragen leidt tot vertraging in de afhandeling van aanvragen Tozo-3 en dat willen we voorkomen.

De uitkering levensonderhoud kunt u in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020 aanvragen. Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1-ste van de maand waarin u de aanvraag doet. Dus vraagt u de uitkering bijvoorbeeld aan op 18 november? Dan kunt u de uitkering aanvragen vanaf 1 oktober (of vanaf 1 november, 1 december, 1 januari, enzovoort). Vraagt u de uitkering aan op 15 december? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 december of de 1-ste van een latere maand. U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Station88 | Huis voor ondernemerschap & Innovatie

Mobiliteitsteam De Langstraat
Wilt u naast financiële ondersteuning ook eens praten over de stand van zaken van uw onderneming en mogelijke toekomstplannen? Dat kan sinds kort via het Mobiliteitsteam De Langstraat. Dit nieuwe initiatief van de Langstraat-gemeenten biedt zelfstandigen ondersteuning bij het maken van toekomstplannen. Neem hiervoor contact op met gespecialiseerd coach Wilma Wajon: 06 10 64 97 67 of wilma@stevigzacht.nl. Het Mobiliteitsteam gaat ook actief contact opnemen met zelfstandigen in De Langstraat. Ondernemers kunnen de komende tijd een telefoontje krijgen voor nadere informatie en overleg. Klik hier voor meer informatie:  brief

U ontvangt Tozo-2?

Ontvangt u Tozo-2? Dan is aan u op 30 september 2020 een verkort aanvraagformulier toegestuurd.
Voor u is het uitgebreide Tozo-3 aanvraagformulier op deze site niet van toepassing.

Aanvraag Tozo-2 nog in behandeling?

Heeft u Tozo-2 aangevraagd, maar is uw aanvraag nog in behandeling?
Dan handelen uw deze aanvraag Tozo-2 zo spoedig mogelijk af en bij toekenning van Tozo-2 sturen wij meteen een verkort aanvraagformulier Tozo-3 op.

Tot op heden nog geen Tozo aangevraagd?

Heeft u tot op heden nog geen Tozo aangevraagd, maar wilt u inmiddels WEL in aanmerking komen voor Tozo?
Dan kunt u alsnog een aanvraag indienen met dit aanvraagformulier. Heeft u problemen met invullen en opslaan, kijk dan naar de informatie hieronder.
Heeft u het formulier ingevuld? Stuur het dan op naar Baanbrekers, Antwoordnummer 10070, 5140 VB in Waalwijk.
Let op: Tozo-3 kan niet worden aangevraagd via het SOLO-loket. Dit loket is uitsluitend bedoeld voor Bbz-aanvragen.

Problemen met het PDF-formulier?

Lukt het niet om het PDF-formulier in te vullen en op te slaan? Controleer dan of u de juiste versie van Adobe Acrobat Reader gebruikt. De meest recente versies van Acrobat Reader vindt u hier:

Meer weten over de verlenging van de Tozo?

Kijk dan op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Meer duidelijkheid over Tozo:

 • Er zijn drie vormen noodhulp in het kader van Tozo: een uitkering voor levensonderhoud, een krediet met sterk verlaagde rente of een combinatie van deze twee. De aanvrager kan bepalen waarvoor hij of zij in aanmerking wil komen.
 • Alleen ondernemers en zzp’ers die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen bij Baanbrekers een Tozo-aanvraag doen.
 • Baanbrekers streeft naar een snelle afhandeling van de aanvragen. Dit wil zeggen dat we uiterlijk binnen vier weken na de aanvraag- of invoeringsdatum kunnen uitbetalen .
 • Het kan zijn dat wij aanvragen ontvangen, waarvan wij moeten constateren dat ze met de aangeleverde gegevens toch niet in aanmerking komen voor Tozo.
 • Baanbrekers helpt graag ondernemers en zzp’ers die ook echt recht hebben op Tozo. Om dit te kunnen bepalen, stellen wij allerlei vragen aan u. U moet alle inlichtingen aan ons geven, waarmee wij uw recht op en de hoogte van uw uitkering kunnen bepalen. Baanbrekers is van mening dat fraude en misbruik nooit mogen lonen. Dus verstrekt u (bewust) onvolledige of valse inlichtingen? Dan vorderen wij uw uitkering terug. Ook kunnen we u dan nog een boete opleggen. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat uw uitkering ten onrechte is verstrekt.
 • Uiteraard kunnen ondernemers en zzp’ers die een aanvraag hebben gedaan en nog met vragen zitten contact opnemen met Baanbrekers.

Veelgestelde vragen

Waarom krijgt een alleenstaande zelfstandige € 1.059,03 en een samenwonende €1.512,90? 

De gemeente verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat de gemeente het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvult tot € 1.059,03. Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vult de gemeente het inkomen aan tot een bedrag van € 1.512,90 netto.

Welke normbedragen gelden in de Tozo voor jongeren tussen 18 en 21 jaar?

Jongerennormen, zonder kinderen:

 • alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 261,44.
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 522,88.
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.017,89.

Jongerennorm, met kinderen:

 • alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 261,44.
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 825,46.
 • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.320,47.

TOZO en AOW

Bent of wordt u als zelfstandige pensioengerechtigd? Dan heeft dat gevolgen voor TOZO. U kunt dan wel een beroep doen op kredietverstrekking tegen een sterk verlaagde rente. U kunt echter geen beroep ondersteuning in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud. Uw pensioen op grond van de AOW (eventueel aangevuld met AIO, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) zou een adequaat vangnet moeten zijn. Wilt u in aanmerking komen voor AIO? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.