Ondernemers (ook zzp’ers) die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen aankloppen bij Baanbrekers. Zij kunnen wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo-5). U leest meer over Tozo-5, de voorwaarden en de manier van aanvragen op deze pagina. Tozo-5 is ingegaan op 1 juli 2021.

Tozo 5

Tozo-5 trad in werking op 1 juli 2021. Had u over juni 2021 recht op Tozo-4? Dan hebben wij u eind juni een verkort aanvraagformulier Tozo-5 toegestuurd.
Overige zelfstandigen kunnen het aanvraagformulier downloaden. Heeft u het formulier ingevuld? Stuur het dan op naar Baanbrekers, Antwoordnummer 10070, 5140 VB in Waalwijk. U kunt het ook veilig uploaden via www.baanbrekers.org/zivver

Problemen met het PDF-formulier?

Lukt het niet om het PDF-formulier in te vullen en op te slaan? Controleer dan of u de juiste versie van Adobe Acrobat Reader gebruikt. De meest recente versies van Acrobat Reader vindt u hier:

Vraag Tozo niet aan via het SOLO-loket!

Tozo-5 kunt u niet aanvragen via het SOLO-loket.
Het SOLO-loket is uitsluitend bedoeld voor Bbz-aanvragen.

Mobiliteitsteam De Langstraat

Wilt u naast financiële ondersteuning ook eens praten over de stand van zaken van uw onderneming en mogelijke toekomstplannen? Dat kan sinds kort via het Mobiliteitsteam De Langstraat. Dit nieuwe initiatief van de Langstraatgemeenten biedt zelfstandigen ondersteuning bij het maken van toekomstplannen. Neem hiervoor contact op met gespecialiseerd coach Wilma Wajon: 06 10 64 97 67. Het Mobiliteitsteam gaat ook actief contact opnemen met zelfstandigen in De Langstraat. Ondernemers kunnen de komende tijd een telefoontje krijgen voor nadere informatie en overleg. Meer informatie leest u hier.

Meer weten over de verlenging van de Tozo?

Kijk dan op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen.

Meer duidelijkheid over Tozo:

 • Er zijn drie vormen noodhulp in het kader van Tozo: een uitkering voor levensonderhoud, een krediet met sterk verlaagde rente of een combinatie van deze twee. De aanvrager kan bepalen waarvoor hij of zij in aanmerking wil komen.
 • Alleen ondernemers en zzp’ers die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen bij Baanbrekers een Tozo-aanvraag doen.
 • Baanbrekers streeft naar een snelle afhandeling van de aanvragen. Dit wil zeggen dat we uiterlijk binnen vier weken na de aanvraag- of invoeringsdatum kunnen uitbetalen .
 • Het kan zijn dat wij aanvragen ontvangen, waarvan wij moeten constateren dat ze met de aangeleverde gegevens toch niet in aanmerking komen voor Tozo.
 • Baanbrekers helpt graag ondernemers en zzp’ers die ook echt recht hebben op Tozo. Om dit te kunnen bepalen, stellen wij allerlei vragen aan u. U moet alle inlichtingen aan ons geven, waarmee wij uw recht op en de hoogte van uw uitkering kunnen bepalen. Baanbrekers is van mening dat fraude en misbruik nooit mogen lonen. Dus verstrekt u (bewust) onvolledige of valse inlichtingen? Dan vorderen wij uw uitkering terug. Ook kunnen we u dan nog een boete opleggen. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat uw uitkering ten onrechte is verstrekt.
 • Uiteraard kunnen ondernemers en zzp’ers die een aanvraag hebben gedaan en nog met vragen zitten contact opnemen met Baanbrekers.

Veelgestelde vragen

Waarom krijgt een alleenstaande (ouder) € 1.075,44 en een samenwonende €1.536,34? 

Baanbrekers verstrekt de uitkering aan een huishouden op basis van de Participatiewet. De uitkering is een aanvulling tot het sociaal minimum oftewel bijstandsniveau. Dat betekent dat wij het inkomen van een alleenstaande zelfstandige aanvullen tot 1.075,44 euro netto . Voor gehuwden en samenwonenden (ook als beide partners zelfstandigen zijn) vullen wij het inkomen aan tot een bedrag van 1.536,34 euro netto.

Welke normbedragen gelden in de Tozo voor jongeren tussen 18 en 21 jaar?

Jongerennormen, zonder kinderen:

 • Alleenstaande, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 265,49.
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 530,98.
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.033,66.

Jongerennorm, met kinderen:

 • Alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 265,49.
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 838,25.
 • Gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan een echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.340,93.

TOZO en AOW

Bent of wordt u als zelfstandige pensioengerechtigd? Dan heeft dat gevolgen voor TOZO. U kunt dan wel een beroep doen op kredietverstrekking tegen een sterk verlaagde rente. U kunt echter geen beroep ondersteuning in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud. Uw pensioen op grond van de AOW (eventueel aangevuld met AIO, de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen) zou een adequaat vangnet moeten zijn. Wilt u in aanmerking komen voor AIO? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank.