EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal 800 euro. Met dit extra geld kan (een deel van) de energiekosten betaald worden. De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het rijk verlaagt de energiebelasting. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het minimum) is er een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag.

Het Dagelijks bestuur van Baanbrekers heeft inmiddels de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022 vastgesteld. Klik HIER voor een directe link naar deze beleidsregels.

Bekend bij Baanbrekers of de gemeente

Bent u bekend bij Baanbrekers of de gemeente en voldoet u aan de voorwaarden, dan wordt de energietoeslag automatisch overgemaakt. Dit geldt voor u als u in de periode 1 januari 2022 tot 1 april 2022:

 • een uitkering van Baanbrekers ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ, Bbz 2004); of
 • bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen; of
 • gebruik maakt van de Gemeentepolis; of
 • gebruik maakt van de Paswijzer, Heusdenpas of Samen-loont-pas; of
 • een schuldhulptraject volgt;  of
 • naast uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt.

U ontvangt de energietoeslag dan op uw rekening (of die van uw partner) of heeft deze al ontvangen. U kunt per uniek adres de energietoeslag maar één keer krijgen.

Bent u bekend bij Baanbrekers of de gemeente, maar hebben wij uw rekeningnummer niet, dan krijgt u een brief van ons waarin we u om meer gegevens vragen. Als u de gegevens heeft ingeleverd, wordt de energietoeslag binnen 1 week op uw rekening overgemaakt

Niet bekend bij Baanbrekers of de gemeente, of wel bekend maar niet automatisch ontvangen?

Als u de energietoeslag niet automatisch krijgt overgemaakt, kunt u de toeslag zelf aanvragen. U kunt HIER klikken en dan wordt u meteen doorgeleid naar het aanvraagformulier. Sla het formulier op en open het in het programma Adobe Acrobat Reader DC. U kunt deze zonodig downloaden via https://get.adobe.com/nl/reader/ Met deze Reader vult u het formulier in door rechtsboven op de paarse knop “Invullen en ondertekenen” te klikken.

U kunt uw aanvraag indienen tot en met 30 juni 2022. U kunt het aanvraagformulier mailen naar info@baanbrekers.org of sturen zonder postzegel naar Baanbrekers, Antwoordnummer 10070, 5140 VB Waalwijk.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag via Baanbrekers als u op de eerste dag van de maand dat u aanvraagt: 

 • 21 jaar of ouder bent; en
 • in de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldig vreemdelingendocument heeft; en 
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende netto bedrag per maand
 • op uw unieke adres nog geen energietoeslag is verstrekt

Inkomensgrenzen per maand exclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand (ouder) € 1.244,54 € 1.382,89
Samenwonend/getrouwd € 1.777,92 € 1.872,49

Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) telt niet mee. 

 U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar:

 • jonger dan 21 jaar bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling); of
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Uw inkomen berekenen

Voor het berekenen van uw inkomen (en dat van uw partner), tellen we alle inkomsten van één maand bij elkaar op.

Met welk inkomen houden wij rekening?

 • Inkomsten uit arbeid/uitkering (zonder vakantietoeslag)
 • Pensioen, alimentatie/onderhoudsbijdrage
 • Overige inkomsten
 • Alleen voor echtparen: Algemene heffingskorting Belastingdienst (IB/PVV) voor de minst verdienende partner 

Wat telt niet mee aan inkomen?

 • Bijzondere bijstand
 • Huurtoeslag
 • Zorgtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderbijslag
 • Persoonsgebonden budget waarmee u zorg inkoopt 

Financiële hulp

Vraag hulp als u uw energierekening niet kunt betalen. Bijvoorbeeld door een betaalafspraak te maken met het energiebedrijf, of door contact op te nemen met Schuldhulpverlening van uw gemeente: