In sommige gevallen is het mogelijk dat u recht heeft op een jaarlijkse toeslag. Dat kan het geval zijn als u 21 jaar of ouder bent en minimaal vijf jaar in de bijstand zit of als het inkomen van u en een eventuele partner in de afgelopen vijf jaar minder was dan 105 procent van de voor u geldende bijstandsnorm. De Participatiewet schept mogelijkheden om zo’n toeslag toe te kennen. Zo’n toeslag wordt individuele inkomenstoeslag genoemd.

Voorwaarden
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kunnen de individuele inkomenstoeslag krijgen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u de afgelopen twaalf maanden ingeschreven hebben gestaan bij UWV. Ook moet u over de laatste zes maanden sollicitatieactiviteiten kunnen aantonen. Hiervan bent u uitgezonderd als u aantoonbaar medische of sociale beperkingen heeft.

Geen uitkering van Baanbrekers nodig
U hoeft geen uitkering van Baanbrekers te ontvangen om voor de individuele inkomenstoeslag in aanmerking te komen. We vergelijken uw inkomen met de bijstandsnorm die voor u zou gelden als u wel een uitkering van Baanbrekers zou krijgen. De individuele inkomenstoeslag wordt alleen op aanvraag toegekend. Overigens hebben personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt geen recht op de individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen individuele inkomenstoeslag
Wilt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen? Dan kunt u gebruik maken van de formulieren op deze pagina.