Heeft u op dit moment geen werk en wilt u hulp bij uw zoektocht naar werk? Wilt u (ook) in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning? Dan kunt u de volgende procedure volgen.

Wie bent u?

  • U bent inwoner van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • U zoekt werk en wilt daarbij hulp hebben van Baanbrekers/of u wilt een uitkering aanvragen.

Wat moet u doen?

  • U schrijft zich in als werkzoekende via de website van UWV. Hierbij heeft u uw DigiD nodig! Heeft u (nog) geen DigiD? Dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kunt aanvragen.
  • U komt enkele werkdagen vóór of op de dag dat u wilt dat uw uitkering ingaat, tussen 9.00 uur en 11.00 uur naar Baanbrekers (laatste ingang Zanddonkweg 14 in Waalwijk). Hier moet u zich persoonlijk melden voor een uitkering. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs voor het aanvragen van een uitkering.
  • Let op: bent u 27 jaar of ouder, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft u bericht ontvangen wanneer deze stopt? Meldt u zich dan niet eerder bij Baanbrekers dan twee weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: bent u nog geen 27 jaar, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft bericht ontvangen wanneer de stopt? Meldt u zich dan bij Baanbrekers vanaf vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: als u een partner heeft waarmee u samenwoont, is bovenstaande voor u beiden van toepassing. U moet dan ook beiden ingeschreven staan als werkzoekende. U moet zich beiden melden voor een uitkering, met een geldig legitimatiebewijs. En u moet beiden het aanvraagformulier invullen.
  • Een uitkering gaat in principe niet eerder in dan de datum van melding voor een uitkering.

U heeft geen internetaansluiting?
Heeft u geen internetaansluiting? Maak dan gebruik van de computers in het bezoekersgedeelte van Baanbrekers. Let op: ook hier heeft u uw DigiD nodig!

Ondersteuning bij Baanbrekers?
Is digitaal inschrijven voor u echt een probleem? Dan kunt u bij Baanbrekers ondersteuning krijgen. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Jongeren en bijstand
Jongeren tot 27 jaar kunnen zich ook melden bij Baanbrekers. Als u zich meldt voor een aanvraag gaat vanaf die meldingsdatum een zoekperiode van vier weken in. In deze zoekperiode moet u zelf een opleiding en/of werk zoeken. Heeft u voldoende ondernomen om een opleiding en/of werk te vinden, maar is u dit niet gelukt? Dan kan na vier weken een uitkering worden aangevraagd. Heeft u niet voldoende ondernomen? Dan wordt u uitgesloten van een uitkering. Als u nog geen startkwalificatie heeft (diploma havo, vwo, mbo2, mbo3 of mbo4), dan geldt een scholingsplicht. U moet dan verplicht een opleiding gaan volgen die een startkwalificatie oplevert. Let op: ontvangt u nog een WW-uitkering en weet u wanneer deze stopt? Dan kunt u zich al vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering bij ons melden. Deze vier weken zijn dan uw zoekperiode.

Voor een uitkering gemeld en dan?
> Bent u 27 jaar of ouder?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Na deze bijeenkomst krijgt u een aanvraagformulier voor een uitkering mee. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.

Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering gelden voor u alle verplichtingen van de Participatiewet of Ioaw. Deze verplichtingen worden u uitgelegd in het meldingsgesprek. Denkt u er aan dat u na uw inspanningsperiode van 4 weken contact op neemt voor een afspraak met een werkmakelaar, om uw inspanningen te beoordelen. Tijdens het meldingsgesprek wordt u uitgelegd hoe u dat moet doen

> Bent u jonger dan 27 jaar?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Als het u niet gelukt is om een baan en/of opleiding te vinden, neemt u na de zoekperiode van vier weken zelf contact op met uw werkmakelaar voor de aanvraag van een uitkering. Tijdens deze afspraak krijgt u een aanvraagformulier mee voor een uitkering. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.