Heeft u op dit moment geen werk en wilt u hulp bij uw zoektocht naar werk? Wilt u (ook) in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning? Dan kunt u de volgende procedure volgen.

Wie bent u?

  • U bent inwoner van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • U zoekt werk en wilt daarbij hulp hebben van Baanbrekers/of u wilt een uitkering aanvragen.

Wat moet u doen?

  • U schrijft zich in als werkzoekende via de website van UWV. Hierbij heeft u uw DigiD nodig! Heeft u (nog) geen DigiD? Dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kunt aanvragen.

Afspraak inplannen
U moet een afspraak inplannen bij Baanbrekers voor een eerste gesprek. U moet de afspraak uiterlijk drie werkdagen (maandag t/m vrijdag) na vandaag inplannen. Als u de afspraak ná drie werkdagen inplant, kan het gevolg zijn dat uw uitkering pas later ingaat.

Op het ingeplande tijdstip (de afspraak) moet u zich persoonlijk melden bij Baanbrekers (laatste ingang Zanddonkweg 14 in Waalwijk). Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs voor het aanvragen van een uitkering. Of u krijgt een afspraak voor een telefonische meldingsafspraak. Als u de afspraak heeft gemaakt ziet u of u gebeld wordt of persoonlijk naar Baanbrekers moet komen.

  • Let op: bent u 27 jaar of ouder, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft u bericht ontvangen wanneer deze stopt? Meldt u zich dan niet eerder bij Baanbrekers dan twee weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: bent u nog geen 27 jaar, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft bericht ontvangen wanneer de stopt? Meldt u zich dan bij Baanbrekers vanaf vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: als u een partner heeft waarmee u samenwoont, is bovenstaande voor u beiden van toepassing. U moet dan ook beiden ingeschreven staan als werkzoekende. U moet zich beiden melden voor een uitkering, met een geldig legitimatiebewijs. En u moet beiden het aanvraagformulier invullen.
  • Een uitkering gaat in principe niet eerder in dan de datum van melding voor een uitkering. Dat is de dag dat u een afspraak inplant en hiervan een bevestigingsmail ontvangt.

U heeft geen internetaansluiting?
Heeft u geen internetaansluiting? Maak dan gebruik van de computers in het bezoekersgedeelte van Baanbrekers. Let op: ook hier heeft u uw DigiD nodig!

Ondersteuning bij Baanbrekers?
Is digitaal inschrijven voor u echt een probleem? Dan kunt u bij Baanbrekers ondersteuning krijgen. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Jongeren en bijstand
Jongeren tot 27 jaar kunnen zich ook melden door middel van het inplannen van een afspraak.

Als u zich meldt voor een aanvraag gaat vanaf die meldingsdatum een zoekperiode van vier weken in. In deze zoekperiode moet u zelf een opleiding en/of werk zoeken. Heeft u voldoende ondernomen om een opleiding en/of werk te vinden, maar is u dit niet gelukt? Dan kan een uitkering worden aangevraagd. Heeft u niet voldoende ondernomen? Dan wordt u uitgesloten van een uitkering. Als u nog geen startkwalificatie heeft (diploma havo, vwo, mbo2, mbo3 of mbo4), dan geldt een scholingsplicht. U moet dan verplicht een opleiding gaan volgen die een startkwalificatie oplevert. Let op: ontvangt u nog een WW-uitkering en weet u wanneer deze stopt? Dan kunt u zich al vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering bij ons melden door middel van het inplannen van een afspraak. De hiervoor genoemde vier weken zijn dan uw zoekperiode.

Voor een uitkering gemeld en dan?
> Bent u 27 jaar of ouder?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u naast het aanvraagformulier een uitnodiging mee voor een bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op dinsdagmorgen plaats en duurt ongeveer 1,5 uur. Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering gelden voor u alle verplichtingen van de Participatiewet of Ioaw. Deze verplichtingen worden u uitgelegd in het meldingsgesprek.

> Bent u jonger dan 27 jaar?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u daarna een (telefonische) afspraak met een werkmakelaar. De werkmakelaar maakt afspraken met u over de zoekperiode en verstrekt u een aanvraagformulier voor een uitkering.

Afspraak inplannen (inwoner gemeente Heusden of gemeente Loon op Zand)?
Woont u in de gemeente Heusden of de gemeente Loon op Zand?
Klik op de link hieronder om een afspraak in te plannen:

Afspraak inplannen (inwoner gemeente Waalwijk)?
Woont u in de gemeente Waalwijk?
Klik op de link hieronder om een afspraak in te plannen: