Uitkering aanvragen? Dat doen we even telefonisch.

Heeft u op dit moment geen werk en wilt u hulp bij uw zoektocht naar werk? Wilt u (ook) in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning? Dan kunt u de volgende procedure volgen.

Wie bent u?

  • U bent inwoner van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • U zoekt werk en wilt daarbij hulp hebben van Baanbrekers/of u wilt een uitkering aanvragen.

Wat moet u doen?

  • U schrijft zich in als werkzoekende via de website van UWV. Hierbij heeft u uw DigiD nodig! Heeft u (nog) geen DigiD? Dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kunt aanvragen.

Afspraak inplannen
U moet een afspraak inplannen bij Baanbrekers voor een eerste gesprek. U moet de afspraak uiterlijk drie werkdagen (maandag t/m vrijdag) na vandaag inplannen. Als u de afspraak ná drie werkdagen inplant, kan het gevolg zijn dat uw uitkering pas later ingaat.

Op het ingeplande tijdstip (de afspraak) moet u zich persoonlijk melden bij Baanbrekers (laatste ingang Zanddonkweg 14 in Waalwijk). Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs voor het aanvragen van een uitkering.

  • Let op: bent u 27 jaar of ouder, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft u bericht ontvangen wanneer deze stopt? Meldt u zich dan niet eerder bij Baanbrekers dan twee weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: bent u nog geen 27 jaar, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft bericht ontvangen wanneer de stopt? Meldt u zich dan bij Baanbrekers vanaf vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: als u een partner heeft waarmee u samenwoont, is bovenstaande voor u beiden van toepassing. U moet dan ook beiden ingeschreven staan als werkzoekende. U moet zich beiden melden voor een uitkering, met een geldig legitimatiebewijs. En u moet beiden het aanvraagformulier invullen.
  • Een uitkering gaat in principe niet eerder in dan de datum van melding voor een uitkering.

U heeft geen internetaansluiting?
Heeft u geen internetaansluiting? Maak dan gebruik van de computers in het bezoekersgedeelte van Baanbrekers. Let op: ook hier heeft u uw DigiD nodig!

Ondersteuning bij Baanbrekers?
Is digitaal inschrijven voor u echt een probleem? Dan kunt u bij Baanbrekers ondersteuning krijgen. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Jongeren en bijstand
Jongeren tot 27 jaar kunnen zich ook melden door middel van het inplannen van een afspraak.

Als u zich meldt voor een aanvraag gaat vanaf die meldingsdatum een zoekperiode van vier weken in. In deze zoekperiode moet u zelf een opleiding en/of werk zoeken. Heeft u voldoende ondernomen om een opleiding en/of werk te vinden, maar is u dit niet gelukt? Dan kan na vier weken een uitkering worden aangevraagd. Heeft u niet voldoende ondernomen? Dan wordt u uitgesloten van een uitkering. Als u nog geen startkwalificatie heeft (diploma havo, vwo, mbo2, mbo3 of mbo4), dan geldt een scholingsplicht. U moet dan verplicht een opleiding gaan volgen die een startkwalificatie oplevert. Let op: ontvangt u nog een WW-uitkering en weet u wanneer deze stopt? Dan kunt u zich al vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering bij ons melden door middel van het inplannen van een afspraak. De hiervoor genoemde vier weken zijn dan uw zoekperiode.

Voor een uitkering gemeld en dan?
> Bent u 27 jaar of ouder?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Na deze bijeenkomst krijgt u een aanvraagformulier voor een uitkering mee. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.

Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering gelden voor u alle verplichtingen van de Participatiewet of Ioaw. Deze verplichtingen worden u uitgelegd in het meldingsgesprek.

> Bent u jonger dan 27 jaar?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt met u een afspraak gemaakt hoe u zich na 4 weken zoekperiode terug moet melden bij uw werkmakelaar voor de aanvraag van een uitkering.. Tijdens deze afspraak krijgt u een aanvraagformulier mee voor een uitkering. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.

Afspraak inplannen?
Klik op de link hieronder om een afspraak in te plannen:

LET OP! Momenteel vinden er vanwege de coronacrisis geen bijeenkomsten Baan op eigen kracht plaats. U krijgt een individueel gesprek met een werkmakelaar. Dit kan ook telefonisch plaatsvinden.