Uitkering aanvragen? Dat doen we even telefonisch.

LET OP!

In verband met de coronacrisis is onze werkwijze bij het aanvragen van een uitkering tijdelijk anders. Het belangrijkste verschil is dat Baanbrekers afspraken om een uitkering aan te vragen niet meer fysiek doet. De afspraken zijn dus alleen telefonisch. U hoeft dus niet naar Baanbrekers toe te komen. Wel dient u op de afgesproken datum en tijd telefonisch bereikbaar te zijn op het telefoonnummer dat u aan ons heeft doorgegeven. Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregel om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan.

>>> BENT U ONDERNEMER?
Ondernemers (ook zzp’ers) die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen aankloppen bij Baanbrekers. Zij kunnen wellicht een beroep doen op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). De Tozo is onderdeel van het door het kabinet op 17 maart jl. aangekondigde noodhulppakket in het kader van de coronacrisis. Kijk op www.baanbrekers.org/tozo voor meer informatie.

Heeft u op dit moment geen werk en wilt u hulp bij uw zoektocht naar werk? Wilt u (ook) in aanmerking komen voor tijdelijke inkomensondersteuning? Dan kunt u de volgende procedure volgen.

Wie bent u?

  • U bent inwoner van de gemeente Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • U zoekt werk en wilt daarbij hulp hebben van Baanbrekers/of u wilt een uitkering aanvragen.

Wat moet u doen?

  • U schrijft zich in als werkzoekende via de website van UWV. Hierbij heeft u uw DigiD nodig! Heeft u (nog) geen DigiD? Dan wordt op de website uitgelegd hoe u deze kunt aanvragen.

Afspraak inplannen
U moet een afspraak inplannen bij Baanbrekers voor een eerste gesprek. U moet de afspraak uiterlijk drie werkdagen (maandag t/m vrijdag) na vandaag inplannen. Als u de afspraak ná drie werkdagen inplant, kan het gevolg zijn dat uw uitkering pas later ingaat.

Op het ingeplande tijdstip (de afspraak) moet u zich persoonlijk melden bij Baanbrekers (laatste ingang Zanddonkweg 14 in Waalwijk). Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee! Dit is een paspoort, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs voor het aanvragen van een uitkering.

  • Let op: bent u 27 jaar of ouder, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft u bericht ontvangen wanneer deze stopt? Meldt u zich dan niet eerder bij Baanbrekers dan twee weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: bent u nog geen 27 jaar, ontvangt nog een WW-uitkering en heeft bericht ontvangen wanneer de stopt? Meldt u zich dan bij Baanbrekers vanaf vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering.
  • Let op: als u een partner heeft waarmee u samenwoont, is bovenstaande voor u beiden van toepassing. U moet dan ook beiden ingeschreven staan als werkzoekende. U moet zich beiden melden voor een uitkering, met een geldig legitimatiebewijs. En u moet beiden het aanvraagformulier invullen.
  • Een uitkering gaat in principe niet eerder in dan de datum van melding voor een uitkering.

U heeft geen internetaansluiting?
Heeft u geen internetaansluiting? Maak dan gebruik van de computers in het bezoekersgedeelte van Baanbrekers. Let op: ook hier heeft u uw DigiD nodig!

Ondersteuning bij Baanbrekers?
Is digitaal inschrijven voor u echt een probleem? Dan kunt u bij Baanbrekers ondersteuning krijgen. Neemt u een geldig legitimatiebewijs mee.

Jongeren en bijstand
Jongeren tot 27 jaar kunnen zich ook melden door middel van het inplannen van een afspraak.

Als u zich meldt voor een aanvraag gaat vanaf die meldingsdatum een zoekperiode van vier weken in. In deze zoekperiode moet u zelf een opleiding en/of werk zoeken. Heeft u voldoende ondernomen om een opleiding en/of werk te vinden, maar is u dit niet gelukt? Dan kan na vier weken een uitkering worden aangevraagd. Heeft u niet voldoende ondernomen? Dan wordt u uitgesloten van een uitkering. Als u nog geen startkwalificatie heeft (diploma havo, vwo, mbo2, mbo3 of mbo4), dan geldt een scholingsplicht. U moet dan verplicht een opleiding gaan volgen die een startkwalificatie oplevert. Let op: ontvangt u nog een WW-uitkering en weet u wanneer deze stopt? Dan kunt u zich al vier weken voor de einddatum van uw WW-uitkering bij ons melden door middel van het inplannen van een afspraak. De hiervoor genoemde vier weken zijn dan uw zoekperiode.

Voor een uitkering gemeld en dan?
> Bent u 27 jaar of ouder?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Na deze bijeenkomst krijgt u een aanvraagformulier voor een uitkering mee. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.

Vanaf het moment dat u zich meldt voor een uitkering gelden voor u alle verplichtingen van de Participatiewet of Ioaw. Deze verplichtingen worden u uitgelegd in het meldingsgesprek.

> Bent u jonger dan 27 jaar?
Als tijdens het meldingsgesprek wordt vastgesteld dat u recht kunt hebben op een uitkering, krijgt u een uitnodiging mee voor een bijeenkomst Baan op eigen kracht. Deze bijeenkomst vindt in de week volgend op uw melding op maandagmorgen plaats. Tijdens de bijeenkomst wordt met u een afspraak gemaakt hoe u zich na 4 weken zoekperiode terug moet melden bij uw werkmakelaar voor de aanvraag van een uitkering.. Tijdens deze afspraak krijgt u een aanvraagformulier mee voor een uitkering. Er wordt dan na ongeveer één week een afspraak met u gemaakt om uw aanvraagformulier met bewijsstukken tijdens een gesprek met de inkomensconsulent in te leveren.

Afspraak inplannen?
Klik op de link hieronder om een afspraak in te plannen:

LET OP! Momenteel vinden er vanwege de coronacrisis geen bijeenkomsten Baan op eigen kracht plaats. U krijgt een individueel gesprek met een werkmakelaar. Dit kan ook telefonisch plaatsvinden.