Hieronder treft u de uitkeringsbedragen zoals die gelden van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Normen geen kostendeling 1 januari 2022 – oud 1 juli 2022 – nieuw
Alleenstaande (ouder) (18, 19 of 20 jaar) art 20 lid 1 onder a en art 20 lid 2 onder a Participatiewet € 269,51 € 272,07
Alleenstaande (ouder) (vanaf 21 jaar geen kostendeler) art 21 onder a Participatiewet € 1.091,71 € 1.101,82
Gehuwden (beiden ouder dan 21 en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd) art 21 onder b Participatiewet € 1.559,58 € 1.574,03
Gehuwden zonder kinderen,
beide gehuwden 18, 19 of 20 jaar art 20 lid 1 onder b Participatiewet
€ 539,02 € 544,04
Gehuwden met kinderen,
beide gehuwden 18, 19 of 20 jaar art 20 lid 2 onder b Participatiewet
€ 850,94 € 858,85
Gehuwden zonder kinderen,
één gehuwde is 18, 19 of 20 jaar, de andere gehuwde is ouder dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd art 20 lid 1 onder c Participatiewet
€ 1.049,30 € 1.059,04
Gehuwden met kinderen, één gehuwde is
18, 19 of 20 jaar, de andere gehuwde is ouder
dan 21 jaar, maar jonger  dan de pensioengerechtigde leeftijd art 20 lid 2 onder c Participatiewet
€ 1.361.22 € 1.373,85
Alleenstaande (ouder) in een inrichting art 23 lid 1 onder a Participatiewet € 345,68 € 348,89
Gehuwden in een inrichting art 23 lid 1 onder b Participatiewet € 537,69 € 542,69
Verhoging alleenstaande (ouder) in een inrichting art 23 lid 2 onder a Participatiewet € 34,00 € 34,00
Verhoging gehuwden in een inrichting art 23 lid 2 onder b Participatiewet € 79,00 € 79,00
Verlaging ontbreken woonlasten 10% art 27 Participatiewet € 155,90 € 157,40
Verlaging ontbreken woonlasten 20% art 27 Participatiewet € 311,80 € 314,80
Normen wel kostendeling 1 januari 2022 – oud 1 juli 2022 – nieuw
Gehuwden, één gehuwde is  18, 19 of 20 jaar, de andere gehuwde is ouder dan 21 jaar, maar jonger  dan de pensioengerechtigde leeftijd, die met één of meerdere meerderjarige personen in een woning wonen art 20 lid 3 Participatiewet € 269,51 (18, 19 of 20 jaar) + art 22a kostendelersnorm (21 jaar- pensioen-gerechtigde leeftijd) (zie overzicht: aantal kostendelers in één woning) € 272,02 (18, 19 of 20 jaar) + art 22a kostendelersnorm (21 jaar- pensioen-gerechtigde leeftijd) (zie overzicht: aantal kostendelers in één woning)
Gehuwden, één gehuwde is 18, 19 of 20 jaar, de andere gehuwde is ouder dan 21 jaar, maar jonger  dan de pensioengerechtigde leeftijd, die met één of meerdere meerderjarige personen in een woning wonen en een of meer ten laste komende kinderen hebben  art 20 lid 2 Participatiewet € 581,43 (18, 19 of 20 jaar ) + art 22a kostendelersnorm (21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd) (zie overzicht aantal kostendelers in één woning) € 586,83 (18, 19 of 20 jaar ) + art 22a kostendelersnorm (21 jaar – pensioengerechtigde leeftijd) (zie overzicht aantal kostendelers in één woning)

Kostendelersnormen
Hierna staan de kostendelersnormen (voor personen tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd), op grond van artikel 22a van de Participatiewet, opgesomd. In de tabel ziet u hoeveel bijstand een uitkeringsgerechtigde in verschillende huishoudens ontvangt. Hierbij staat 100 procent voor de bijstandsuitkering voor echtparen en samenwonenden.

Aantal kostendelers in één woning Bijstandsnorm per persoon
1 januari 2022 – oud
Bijstandsnorm per persoon
1 juli 2022 – nieuw
Totale bijstandsnorm als alle Personen bijstand ontvangen
Eén volwassene (alleenstaande) € 1.091,71 (70%) € 1.101,82 (70%)
70%
Twee kostendelers € 779,79 (50%) € 787,01 (50%)
100%
Drie kostendelers € 675,81 (43⅓%) € 682,07 (43⅓%) 130%
Vier kostendelers € 623,83 (40%) € 629,61 (40%) 160%
Vijf kostendelers € 592,64 (38%) € 598,13 (38%) 190%
Zes kostendelers € 571,84 (36⅔%) € 577,13 (36⅔%)
220%
Zeven kostendelers € 547,14 (35,1%) € 552,48 (35,1%)
250%
Acht kostendelers € 545,85  (35%) € 550,91 (35%) 280%

IOAW en IOAZ

IOAW EN IOAZ 1 januari 2022 – oud 1 juli 2022 – nieuw
Werkloze werknemer en echtgenoot € 1.709,02,60 € 1.734,16
Alleenstaande werkloze werknemer (met of zonder kind) (23 jaar) € 1.350,11

€ 1.365,65

Kostendelersnorm (50%) € 854,51

€ 867,08

Alle hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief vakantiegeld.

LET OP:

  • De bijstandsbedragen (Participatiewet) zijn netto.
  • De IOAW- en IOAZ-bedragen zijn brutogrondslagen.
  • Aan de hiervoor genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
  • De hiervoor genoemde bedragen worden door de Rijksoverheid vastgesteld.