Ontvangt u een uitkering van Baanbrekers en wilt u op vakantie binnen of buiten Nederland of om een andere reden naar het buitenland? Dan moet u zich aan bepaalde regels houden.

Hoe lang mag u met vakantie?

 • Maximaal vier weken per kalenderjaar mag u in het buitenland verblijven (aaneengesloten periode of meerdere korte periodes). Tijdens deze vier weken loopt uw uitkering door.
 • Let op: de vakantieperiode/het verblijf in het buitenland mag niet aansluiten op die van het voorafgaande kalenderjaar.

Moet u uw vakantie of verblijf buitenland melden?

 • Geef alle vakanties in binnenland en buitenland en het verblijf in het buitenland altijd tijdig door met het vakantiemeldingsformulier.
 • Het vakantiemeldingsformulier moet u uiterlijk één week vóór uw vertrek inleveren bij Baanbrekers.
 • U kunt uw vakantie ook persoonlijk doorgeven aan de informatie- en adviesbalie van Baanbrekers en ter plekke het formulier invullen.

Bijzondere zaken

 • Valt de inleverdatum van uw ROF-je in uw vakantieperiode/verblijf buitenland? Dan moet u bij terugkomst alsnog het ROF-je inleveren.
 • Meldt uw terugkeer van vakantie/verblijf in het buitenland altijd telefonisch op de eerste werkdag na uw vakantie/verblijf buitenland. Bewaart u de tickets, uw paspoort (stempels) of andere bewijsstukken, waaruit de duur van verblijf in het buitenland blijkt. Want wij kunnen u vragen deze persoonlijk te komen overleggen bij Baanbrekers.

Wat gebeurt er als u te lang wegblijft?

 • Blijft u te lang (op vakantie) in het buitenland? Dan beëindigen wij uw uitkering. De reden waarom u langer wegbleef, speelt hierbij geen rol. Bent u te laat terug? Dan kan uw uitkering worden hervat , vanaf de eerste dag volgend op de dag dat u aantoonbaar bent teruggekeerd uit het buitenland. Als u de datum van terugkeer niet kunt aantonen met bewijsstukken, hanteren wij de dag dat u zich persoonlijk heeft gemeld bij Baanbrekers als de datum waarop u bent teruggekeerd uit het buitenland. Over de dagen dat u te laat terug bent, ontvangt u geen uitkering.
 • Te laat terugkeren van vakantie/verblijf buitenland kan uw re-integratie richting de arbeidsmarkt schaden. Wij beoordelen dan of er reden is uw uitkering te verlagen over de periode dat u te laat bent teruggekeerd. De reden van de te late terugkeer kan daarop wèl invloed hebben.

Bent u verzekerd tegen de ziektekosten?

 • Iedere Nederlander is verplicht zichzelf te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Het kan zo zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten in het buitenland vergoedt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Het is altijd verstandig om bij reizen een reisverzekering af te sluiten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw verzekeraar.