Ontvangt u een uitkering van Baanbrekers en wilt u op vakantie binnen of buiten Nederland of om een andere reden naar het buitenland? Dan moet u zich aan bepaalde regels houden.

Hoe lang mag u met vakantie?

 • Maximaal vier weken per kalenderjaar mag u in het buitenland verblijven (aaneengesloten periode of meerdere korte periodes). Tijdens deze vier weken loopt uw uitkering door.
 • Let op: de vakantieperiode/het verblijf in het buitenland mag niet aansluiten op die van het voorafgaande kalenderjaar.

Moet u uw vakantie of verblijf buitenland melden?

 • Geef alle vakanties in binnenland en buitenland en het verblijf in het buitenland altijd tijdig door met het vakantiemeldingsformulier.
 • Het vakantiemeldingsformulier moet u uiterlijk één week vóór uw vertrek inleveren bij Baanbrekers.
 • U kunt uw vakantie ook persoonlijk doorgeven aan de informatie- en adviesbalie van Baanbrekers en ter plekke het formulier invullen.

Bijzondere zaken

 • Valt de inleverdatum van uw ROF-je in uw vakantieperiode/verblijf buitenland? Dan moet u bij terugkomst alsnog het ROF-je inleveren.
 • Meldt uw terugkeer van vakantie/verblijf in het buitenland altijd persoonlijk op de eerste werkdag na uw vakantie/verblijf buitenland. U dient zich hierbij te legitimeren. Tevens moet u kopieën overleggen van tickets, paspoort (stempels) of andere bewijsstukken waaruit de duur van verblijf in het buitenland blijkt. De uitkering wordt tijdens de vakantieperiode of uw verblijf buiten Nederland wel al uitbetaald.

Wat gebeurt er als u te lang wegblijft?

 • Blijft u te lang (op vakantie) in het buitenland? Dan beëindigen wij uw uitkering. De reden waarom u langer wegbleef, speelt hierbij geen rol. Bent u te laat terug? Dan kan uw uitkering worden hervat , vanaf de eerste dag volgend op de dag dat u aantoonbaar bent teruggekeerd uit het buitenland. Als u de datum van terugkeer niet kunt aantonen met bewijsstukken, hanteren wij de dag dat u zich persoonlijk heeft gemeld bij Baanbrekers als de datum waarop u bent teruggekeerd uit het buitenland. Over de dagen dat u te laat terug bent, ontvangt u geen uitkering.
 • Te laat terugkeren van vakantie/verblijf buitenland kan uw re-integratie richting de arbeidsmarkt schaden. Wij beoordelen dan of er reden is uw uitkering te verlagen over de periode dat u te laat bent teruggekeerd. De reden van de te late terugkeer kan daarop wèl invloed hebben.

Bent u verzekerd tegen de ziektekosten?

 • Iedere Nederlander is verplicht zichzelf te verzekeren tegen ziektekosten.
 • Het kan zo zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten in het buitenland vergoedt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Het is altijd verstandig om bij reizen een reisverzekering af te sluiten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw verzekeraar.