Jaaropgaven Tozo zijn onderweg

De jaaropgaven voor de ontvangers van de coronahulp voor zelfstandigen worden op korte termijn verstuurd. Iedere zelfstandige die gebruik heeft gemaakt van de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt hier post over. Ontving u in 2020 Tozo voor gehuwden of samenwonende? Dan krijgt u twee jaaropgaven. Eentje staat op uw naam en de ander staat op de naam van uw partner.

Loonheffingskorting

Baanbrekers past bij de hoofdaanvrager voor Tozo de loonheffingskorting toe. Hierdoor is het bedrag aan loonheffing lager of zelfs nihil. Omdat er bij Tozo 1 het inkomen van een partner niet werd meegeteld, kunnen we de loonheffingskorting niet toepassen bij uw partner. Daarom wordt uw partner zwaarder belast. Hierdoor is het bedrag op de jaaropgave van uw partner hoger.

Belastingaangifte

Baanbrekers adviseert alle Tozo-ontvangers om belastingaangifte te doen. Heeft uw partner geen inkomsten gehad, dan ziet de Belastingdienst dat. De Belastingdienst past dan alsnog de loonheffingskorting toe. Dan krijgt u geld terug. Heeft uw partner wel inkomen gehad? Dan heeft de werkgever van uw partner de loonheffingskorting al toegepast. Omdat deze korting maar één keer mag worden toegepast, kan Baanbrekers niet nog een keer de loonheffingskorting toepassen.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Bel dan met Baanbrekers: 0416 67 10 00. Dit kan elke werkdag tussen 10 en 12 uur.