Baanbrekers maakt kans op de Innovatieprijs 2013 van Stimulansz.

Het Jaarplan 2013 van Baanbrekers dingt mee naar de Innovatieprijs van Stimulansz. Deze prijs gaat naar de gemeente, intergemeentelijke organisatie of welzijnsorganisatie, die in 2012 de beste beleidsnotitie heeft geschreven op het terrein van werk, inkomen, zorg of welzijn. Uit alle inzendingen worden door een vakkundige jury drie genomineerden geselecteerd. Eén van deze drie gaat uiteindelijk naar huis met de Innovatieprijs 2013. De prijsuitreiking is op 21 maart.

Baanbrekers maakt kans op de Innovatieprijs 2013 van Stimulansz.

Baanbrekers maakt kans op de Innovatieprijs 2013 van Stimulansz.

Taalgebruik
De jury beoordeelt alle beleidsnotities op het taalgebruik (heldere taal), het innovatieve karakter, de toepasbaarheid van het concept voor andere gemeenten, intergemeentelijke organisaties en welzijnsorganisaties, de mate waarin wordt samengewerkt met andere partijen en de wijze waarop budgetten worden ingezet. Uiteraard moeten de beleidsdoelstellingen geformuleerd zijn volgens het SMART-principe (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en tijdgebonden).