Jaarstukken Baanbrekers 2018.

Baanbrekers heeft een jaar vol beweging achter de rug. Dat staat te lezen in de jaarstukken 2018 die onlangs door het bestuur van Baanbrekers zijn vastgesteld. “Het heeft vooral te maken met het feit dat we in 2018 onze koers opnieuw hebben bepaald”, licht directeur Ahmed Kansouh toe. “Niet dat we het over een compleet andere boeg gooien. Integendeel. Wat goed was, blijven we doen. En wat beter kan, daar zijn we actief mee aan de slag gegaan.”

Toekomstbestendiger
Met de nieuwe koers zijn keuzes gemaakt, waardoor Baanbrekers nog toekomstbestendiger is geworden. “Hiermee kunnen we Baanbrekers aanpassen aan de huidige tijd, de huidige wensen en de huidige eisen. We willen dat iedereen in beweging komt om talenten met en zonder een beperking aan het werk te helpen. Door in beweging te komen, ontstaan er nieuwe kansen.”

Druk jaar
2018 was niet alleen een druk jaar door het bepalen van onze nieuwe koers. Voor onze organisatie was het gewoon ‘business as usual’. “We hielpen mensen aan het werk en aan een – tijdelijk – inkomen. We zorgden ervoor dat de Langstraat weer een stukje inclusiever is geworden. En onze manier van werken is goed. Dat wisten we zelf natuurlijk al. Maar het bleek in 2018 ook uit een landelijke benchmark. Baanbrekers zit wat betreft prestaties bij de top van Nederland. En daar mogen we allemaal trots op zijn.”

Innoveren
Baanbrekers gaat niet achterover leunen. “We blijven innoveren, samenwerken en zoeken naar slimme manieren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ontwikkelen en nieuwe stappen op de arbeidsmarkt te laten zetten. Het doel van Baanbrekers was, is en blijft om ervoor te zorgen dat talenten uit de Langstraat met en zonder beperkingen op een onbeperkte manier kunnen meedoen aan werk.”

Mensresultaat
Wat betreft mensresultaat deed Baanbrekers het prima in 2018. “Minder mensen zijn aangewezen op een uitkering. Meer talenten zijn aan het werk geholpen. Ook financieel gezien is er weinig reden tot zorg. De voortekenen voor verder succes zijn ook gunstig. Zeker met de nieuwe focus door de aangescherpte koers. Met veel enthousiasme gaan we verder met het in beweging brengen van iedereen die een steentje kan bijdragen aan het nog inclusiever maken van onze arbeidsmarkt.”

Mooie organisatie
Over hoe Baanbrekers het in 2018 precies heeft gedaan, leest u meer in de jaarstukken 2018. Voor het gemak hebben we echter de belangrijkste cijfers in een infographic hieronder geplaatst. “In de jaarstukken gaan we in op wat Baanbrekers in de meest brede zin van het woord heeft opgeleverd en wat een en ander aan inzet van mensen en middelen heeft gevraagd. Als directeur kan ik alleen maar met een trots gevoel terugkijken op wat onze mooie organisatie in 2018 heeft gepresteerd. Tegelijkertijd spreek ik de hoop, nee de verwachting uit, dat we het de komende jaren net zo goed blijven doen.”

Jaarstukken Baanbrekers in 1 oogopslag