Alfacheque Langstraat.

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 5 april jl. en 22 april jl. de ‘Klachtenregeling Team Alfacheque Langstraat’ hebben vastgesteld. Deze regeling gaat over de procedure voor de behandeling van klachten die voortvloeien uit de ondersteunende service aan de alfahulp en/of alfaklant door het Team Alfacheque Langstraat. De regeling treedt in werking op 15 mei 2013. De regeling ligt voor de tijd van twaalf weken tussen 9 en 16.30 uur ter inzage bij Baanbrekers aan de Zanddonkweg 14, 5144 NX in Waalwijk. U kunt de regeling ook downloaden.

De klachtenregeling voor Team Alfacheque Langstraat is vastgesteld.

De klachtenregeling voor Team Alfacheque Langstraat is vastgesteld.