KW1C

Ongeveer 25 klanten uit de gemeente Heusden zitten sinds kort weer in de schoolbanken. Baanbrekers heeft namelijk samen met het Koning Willem I College uit ‘s-Hertogenbosch een speciaal traject opgezet. Het doel van dit KW1C-traject is de weg naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken. Deze aanpak sluit goed aan op Talent2Work, het werkgelegenheidsproject van de gemeente Heusden en Baanbrekers.

Dertien weken
Nadat de kandidaten voor de zomervakantie tekst en uitleg kregen over het traject, gingen zij onlangs écht aan de slag. Het KW1C-traject duurt dertien weken. Vier dagdelen per week zitten zij in de schoolbanken. De KW1C-klanten volgen allerlei modules om hun kansen op werk te vergroten. Denk hierbij aan taal, rekenen, budgettering, digitale vaardigheden, sport en beweging, persoonlijke verzorging en presentatie, sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, oriëntatie op (vrijwilligers)werk en sollicitatieactiviteiten. Naast deze standaardmodules kunnen er op maat nog activiteiten worden toegevoegd. Denk hierbij aan coaching, jobcoaching en Nederlands als tweede taal.

Metal Valley
De modules worden door docenten van het Koning Willem I College bij Metal Valley in Drunen gegeven. Voor deze locatie is gekozen om voor de Heusdense klanten de reiskosten zo laag mogelijk te houden. Ook de module sport en beweging vindt in Drunen plaats. Aan het einde van het traject sluiten de kandidaten hun KW1C-tijd af met een presentatie. Op die manier kunnen zij laten zien welke stappen ze hebben gezet naar de arbeidsmarkt.