Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een laag inkomen hebben mogelijk recht op de koopkrachttegemoetkoming.

Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een laag inkomen hebben mogelijk recht op de koopkrachttegemoetkoming. Dit eenmalige belastingvrije extra geld wordt in december 2014 uitgekeerd. De aanvraagtermijn voor de koopkrachttegemoetkoming sloot op 1 december jl. Het is niet meer mogelijk deze tegemoetkoming aan te vragen.

Voor wie is de koopkrachttegemoetkoming?
De koopkrachttegemoetkoming is voor:

  • Mensen van achttien jaar en ouder met een uitkering.
  • Werkenden van achttien jaar en ouder met een laag inkomen.
  • Zelfstandigen van achttien jaar en ouder met een laag inkomen.

Om voor de koopkrachttegemoetkoming in aanmerking te komen moet u verder:

  • In Nederland wonen.
  • Nederlander zijn of daarmee gelijkgesteld zijn.

Inkomen en gezinssituatie
Baanbrekers bepaalt aan de hand van uw inkomsten of u recht heeft op de koopkrachttegemoetkoming. Hierbij kijken wij naar het inkomen en uw gezinssituatie op 1 september 2014. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110 procent van de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. Het hangt van uw persoonlijke situatie af waar de inkomensgrens precies ligt. Die grens ligt tussen 245 en 1.500 euro per maand. Uw eventuele vermogen telt niet mee bij het bepalen van uw recht op de koopkrachttegemoetkoming.

Om hoeveel geld gaat het?

De belastingvrije koopkrachttegemoetkoming kent de volgende bedragen:

  • 100 euro voor een (echt)paar.
  • 90 euro voor een alleenstaande ouder.
  • 70 euro voor een alleenstaande.
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een laag inkomen hebben mogelijk recht op de koopkrachttegemoetkoming.

Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een laag inkomen hebben mogelijk recht op de koopkrachttegemoetkoming.