Wie in Nederland woont en niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in het levensonderhoud te voorzien, kan een bijstands- of IOAW-uitkering aanvragen. Dan moet u ook niet in aanmerking komen voor een andere uitkering. Met zo’n bijstands- of IOAW-uitkering kunt u de periode overbruggen tot u weer een baan vindt.

Juiste gegevens
Bij het bepalen van de hoogte van uw uitkering is het van belang dat Baanbrekers op de hoogte is van uw woonsituatie, welke inkomsten u en uw huisgenoten hebben en hoeveel eigen bezit u heeft. Als wij niet over uw juiste gegevens beschikken, kan het zijn dat u ten onrechte een te hoge uitkering ontvangt. U pleegt dan – bewust of onbewust – fraude. Dit kan tot gevolg hebben dat uw uitkering wordt beëindigd of aangepast.

Hoe controleren wij?
U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Maar Baanbrekers is ook aangesloten op een landelijk databasebestand. Hierin zitten gegevens van UWV, Belastingdienst, RDW, SVB en andere publieke organisaties. Door de koppeling van verschillende bestanden met elkaar, beschikken wij over veel gegevens van u. Afwijkende gegevens zijn vaak reden voor de start van een onderzoek. Als het nodig is schakelen wij dan de sociale recherche in.

Verandert uw situatie?
Het is ontzettend belangrijk dat u wijzigingen in uw situatie meteen meldt. Anders kan het flinke gevolgen hebben voor uw uitkering. Neem voor het melden hiervan contact op met uw contactpersoon van Baanbrekers. Het kan ook zijn dat u twijfelt over uw situatie. Neem dan ook contact op met uw contactpersoon.