De Cliënt in Beeldprijs 2014 wordt elk jaar uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het is dé prijs in cliëntenradenland.

De Klantenkamer Wsw De Langstraat is met een overweldigende meerderheid de winnaar van de Client in Beeldpublieksprijs 2014. De Wsw-klantenkamer deelt deze prijs met de Cliëntenraad Wsw van Venlo, Beesel en Bergen. De prijs werd op donderdag 27 maart jl. uitgereikt tijdens een congres van de Landelijke Cliëntenraad (LCR) in Nieuwegein.

‘Mijn raad spreekt namens alle cliënten’
De Cliënt in Beeldprijs 2014 wordt elk jaar uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het is dé prijs in cliëntenradenland. Dit jaar was het thema: ‘Mijn raad spreekt namens alle cliënten’. De prijs gaat naar een cliëntenraad die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen, verder vormgeven of verbeteren van cliëntenparticipatie.

De Klantenkamer Wsw De Langstraat is met een overweldigende meerderheid de winnaar van de Client in Beeldpublieksprijs 2014.

De Klantenkamer Wsw De Langstraat is met een overweldigende meerderheid de winnaar van de Client in Beeldpublieksprijs 2014. (Bron: Klantenkamer Wsw De Langstraat)

Slimme manieren
De Klantenkamer Wsw De Langstraat en de Cliëntenraad Wsw van Venlo, Beesel en Bergen vielen samen in de prijzen omdat zij een informeel samenwerkingsverband hebben, omdat zij een onafhankelijk voorzitter delen en omdat zij op slimme manieren informatie uitwisselen. Ook de gezamenlijke actie van beide organisaties om de Nationale Ombudsman een onderzoek te laten doen naar de uitvoering van de Wsw speelde mee.

Voorbeeld van samenwerking
“Deze publieksprijs is een geweldige bevestiging van onze collega’s voor het werk dat we gedaan hebben”, licht klantenkamerlid Elly Snoeren trots toe. Volgens de jury is de actie richting de Ombudsman “een geweldig voorbeeld van samenwerking van diverse cliëntenpartijen. Ook uit de overige genoemde activiteiten van deze raden komt naar voren dat ‘samen oppakken’ een houding is en geen toeval.”

De Cliënt in Beeldprijs 2014 wordt elk jaar uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het is dé prijs in cliëntenradenland.

De Cliënt in Beeldprijs 2014 wordt elk jaar uitgereikt door de Landelijke Cliëntenraad (LCR). Het is dé prijs in cliëntenradenland.

Gesprekspartner
De Klantenkamer Wsw De Langstraat is een organisatie die opkomt voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de Langstraat. De Klantenkamer Wsw De Langstraat is de gesprekspartner van gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk als het gaat om cliëntenparticipatie van personen met een arbeidsbeperking.