Het Stimuleringsfonds ondersteunt werkgevers in werken met minder kansrijke werkzoekenden.

Werkgevers worden door het Stimuleringsfonds uitgedaagd duurzame werkgelegenheid te ontwikkelen. Deze werkgelegenheid moet het mogelijk maken dat minder kansrijke werkzoekenden aan de slag gaan. Of blijven, want ook behoud van werk is belangrijk. Onder minder kansrijke werkzoekenden verstaan wij onder meer jongeren zonder opleiding, 50-plussers en mensen met een beperking. Een groot arbeidspotentieel dus van gemotiveerde en ervaren mensen. Iedere werkgever (of een groep werkgevers) kan een aanvraag voor ondersteuning door het Stimuleringsfonds indienen. Wordt de aanvraag gehonoreerd dan krijgt de werkgever een eenmalige ondersteuning van maximaal 100.000 euro. Meer hierover leest u op onze speciale webpagina.