Er is meer duidelijk over de coronahulp aan ondernemers en zzp'ers.

Het loopt storm met de aanvragen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo). Inmiddels hebben al ruim duizend ondernemers en zzp’ers aangeklopt voor deze noodhulp. Nu de inhoud van de Tozo duidelijk is geworden, is het tijd voor wat meer informatie. Dit doen we puntsgewijs.

  • Er zijn drie vormen noodhulp in het kader van Tozo: een uitkering voor levensonderhoud, een krediet met sterk verlaagde rente of een combinatie van deze twee. De aanvrager kan bepalen waarvoor hij of zij in aanmerking wil komen.
  • Aanvragen voor Tozo kunnen worden ingediend via het aangepaste aanvraagportaal: www.baanbrekers.org/corona.
  • Alleen ondernemers en zzp’ers die wonen in de gemeenten Heusden, Loon op Zand of Waalwijk én die door de coronacrisis in nood zijn gekomen of dreigen te komen, kunnen bij Baanbrekers een Tozo-aanvraag doen. Die worden nu met voorrang behandeld. Speciaal hiervoor zijn medewerkers van andere afdelingen van Baanbrekers toegevoegd aan het team dat dit soort aanvragen in behandeling neemt.
  • Wie een aanvraag voor Tozo heeft ingediend, krijgt van Baanbrekers een zogenoemd zaaknummer. Dat wil zeggen dat de aanvraag goed is ontvangen.
  • Van de aanvragen die tot op heden bij Baanbrekers zijn ingediend (en die dus zo’n zaaknummer hebben), is op dinsdag 31 maart jl. begonnen met de verwerking van de gegevens in de betalingssoftware.
  • De afgelopen anderhalve week hebben medewerkers van Baanbrekers veel contact gehad met aanvragers omdat er gegevens ontbraken. Die zijn nu aangevuld. In het aangepaste aanvraagportaal wordt met de nieuwe gegevens rekening gehouden. Dit kan echter niet voorkomen dat er nog aanvullende vragen moeten worden beantwoord. Baanbrekers neemt hiervoor contact op met de aanvragers. Op deze manier kunnen betalingen zo goed en zo snel mogelijk worden gedaan.
  • Baanbrekers streeft naar een snelle afhandeling van de aanvragen. Dit wil zeggen dat we uiterlijk binnen vier weken na de aanvraag- of invoeringsdatum kunnen uitbetalen . Uiteraard doen we ons uiterste best om dit ruimschoots binnen die termijn van die vier weken te doen.
  • De eerste betalingen zijn op dinsdag 31 maart jl. verricht. Het is onze verwachting dat het uitbetalen de komende tijd steeds sneller gaat. Dit hangt af van het in gebruik nemen van software die speciaal voor Tozo is gebouwd. Met de invoering van dit Tozo-pakket zijn we nu bezig.
  • Het kan zijn dat wij aanvragen ontvangen, waarvan wij moeten constateren dat ze met de aangeleverde gegevens toch niet in aanmerking komen voor Tozo. Deze aanvragen kunnen  wij nog niet direct afwijzen, omdat de Tozo noodhulp nog moet worden vertaald in een Algemene Maatregel Van Bestuur (zeg maar de wet).
  • Uiteraard kunnen ondernemers en zzp’ers die een aanvraag hebben gedaan en nog met vragen zitten contact opnemen met Baanbrekers.