Meer kans op werk, dus minder uitkeringen.

De economie trekt volop aan. De kans om (weer) aan de slag te gaan is groter. Hoewel het aantal personen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering op dit moment hoger ligt dan in juni 2016, zien we dat er een daling is ingezet. Tijd voor wat cijfers en achtergronden.

2016-2017: Toename bijstandsbestand
Landelijk is het aantal personen in de bijstand het afgelopen jaar toegenomen. Als we juni 2017 met juni 2016 vergelijken, dan zien we ook bij Baanbrekers nog een toename van het bestand. Eind juni 2016 telden wij zo’n 1.660 klanten. Eind juni 2017 waren dit er 1.693. De toename van het klantenbestand komt voor een groot deel op het conto van een groter aantal vergunninghouders dat een beroep op onze dienstverlening doet.

Afname bijstandsbestand in 2017
Op 1 januari 2017 telde Baanbrekers 1.696 bijstandsgerechtigden. Dit aantal steeg de eerste twee maanden van 2017 naar uiteindelijk 1.721 personen begin maart. Dit kan worden gezien al een voorzetting van de stijgende trend van de afgelopen jaren. Tussen maart 2017 en half juni 2017 stabiliseerde het bijstandsbestand van Baanbrekers. Het aantal uitkeringsgerechtigden schommelde die periode tussen de 1.710 en de 1.720 personen. Aan het einde van het eerste halfjaar van 2017 zakte het aantal terug tot net iets onder de 1.700 personen. Sinds een aantal weken schommelt ons bijstandsbestand tussen de 1.660 en de 1.680 personen.

Onzeker
Er is dus daadwerkelijk sprake van een afname als je de recente cijfers vergelijkt met de cijfers van begin 2017. Het is echter nog onzeker hoe een en ander zich verder gaat ontwikkelen. Dit houden wij goed in de gaten. Op dit moment hebben we te maken met een iets lagere instroom én een hogere uitstroom. De oorzaak hiervan kan worden gevonden in de sterk aantrekkende economie in de Langstraat. Mensen komen – mede door de inspanningen van Baanbrekers – dus sneller aan werk. De aantrekkende economie zorgt ook voor minder instroom in de bijstand, want er zijn minder mensen werkloos en WW-ers komen na het einde van de WW minder vaak in de bijstand terecht.

Strenge selectie
Verder is het zo dat Baanbrekers een strenge selectie aan de poort hanteert. Ook bemiddelen wij onze klanten actief en succesvol naar werk (ook klanten die nog in de uitkeringsaanvraagfase zitten, dus die nog geen uitkering hebben). We hebben ons bestand scherp in beeld, waardoor het bemiddelen naar werk mooie resultaten oplevert. Ten slotte zetten wij in op handhaving van de regels (we kijken streng naar wie er daadwerkelijk recht heeft op ondersteuning, letten we zeer goed op fraude en ondernemen direct actie als er iets niet in de haak is).