Mooie beoordelingen voor Baanbrekers.

De dienstverlening van Baanbrekers is goed in orde. Dat kun je concluderen uit het onlangs gehouden onderzoek naar de tevredenheid van onze Participatiewetcliënten. “Maar het blijkt ook uit de landelijke onderzoeken van brancheorganisaties Divosa en Cedris”, vertelt plaatsvervangend directeur Eric van Agt. “Onze cliënten geven ons een mooie 7-plus, volgens Divosa zitten we in de top van Nederland en volgens Cedris zijn wij een goed werkgever. Drie redenen om trots te zijn dus.”

Mening geven
De iets meer dan veertienhonderd cliënten van Baanbrekers konden allemaal op een anonieme manier hun mening geven. “Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen zeggen wat ze van ons vinden. In het representatieve onderzoek geven onze cliënten ons gemiddeld een 7-plus. Een mooi rapportcijfer, maar wij streven natuurlijk naar verbetering. Dus bij een herhaling van dit onderzoek in 2021 willen we zeker een 7,5 scoren. Liefst hoger.”

Dienstverlening als goed ervaren
De algehele dienstverlening van Baanbrekers wordt als goed ervaren. “Wij beseffen dat we het nooit voor iedereen goed kunnen doen”, gaat Eric verder. “Namens onze gemeenten voeren wij wet- en regelgeving uit. Dat doen we op een manier waarop de mens centraal staat en waarbij we volop inzetten om mensen zo snel mogelijk aan de slag te hebben. Het is namelijk beter dat je zelf je geld verdient, dan dat je een uitkering van ons ontvangt. De ene keer komt het neer op stimuleren en enthousiast maken, de andere keer moeten we wat meer op de regels gaan zitten. En dat kan bij sommige cliënten als minder sympathiek overkomen.”

Verbeterpunten
Gemiddeld genomen zijn de cliënten tevreden over de dienstverlening van Baanbrekers. Baanbrekers scoort relatief hoog als het gaat om onze stiptheid van de uitbetaling van de uitkeringen, om de klantvriendelijkheid en de behulpzaamheid en om de dienstverlening in het algemeen. Verbeterpunten zijn er op het gebied van het meer rekening houden met de situatie van de cliënt, het minder wisselen van contactpersonen en het meer begrip tonen voor de cliënt. “Op deze gebieden zijn wij al druk aan de slag om onze manier van werken en handelen aan te passen. Dat past ook bij de in-bewegingkoers die we eind 2018 samen met onze gemeenten hebben bepaald. De mens en zijn of haar weg naar werk staan hierbij centraal.” De cliënten geven ook aan dat de informatievoorziening over andere regelingen en hulp zoals de Wmo en minimaregelingen beter kan. “Hier liggen zeker verbeterkansen als we samen met onze gemeenten nog meer als keten gaan opereren.”

Top van Nederland
Baanbrekers is blij met de 7-plus. “Dit bevestigt ons dat wij goed bezig zijn”, vertelt de plaatsvervangend directeur trots. “We zien dit overigens ook terug in de landelijke onderzoeken van brancheverenigingen Divosa en Cedris. In de Benchmark over 2019 van Divosa, de branchevereniging voor sociale zaken, is Baanbrekers vergeleken met alle andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties op het gebied van werk en inkomen. Onze uitstroom naar werk is veel hoger, waardoor ons cliëntenbestand harder afnam. Hierbij is het wel zo dat er mensen in en uit de uitkering gaan, waardoor ons bestand zichzelf in feite vernieuwt. De meeste uitstroom realiseren wij in de eerste drie maanden van de uitkering. Ook is het zo dat onze uitkeringen gemiddeld minder geld kosten en dat we met stijgend succes geld terughalen dat ten onrechte is uitgekeerd. Al met al zorgt dit ervoor dat zowel ons mensresultaat als ons financiële resultaat door Divosa als zeer positief wordt beoordeeld. Dit nieuwe vergelijkende onderzoek van Divosa toont aan dat Baanbrekers het nog beter doet dan vorige keer. We zitten écht bij de top van Nederland. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Kwaliteitscode Cedris
Brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid Cedris rapporteerde onlangs de bevindingen over het landelijke onderzoek naar de kwaliteitscode van uitvoeringsorganisaties op het gebied van sociale werkgelegenheid 2019. “Elk jaar worden wij getoetst op onze kwaliteitscode. Deze code laat zien dat wij een professionele organisatie en een goede werkgever zijn. Ook in dit landelijke onderzoek komen wij erg goed uit de bus.”

Winst te behalen
Baanbrekers scoort hoog als het gaat om transparantie, governance en rendement. “Cedris verklaart dat wij een goed werkgever zijn en dat we onze zaken op het gebied van veilig werken, ziekteverzuim, klachten, geschillen en integriteit goed op orde hebben. We kunnen nog wel wat meer winst behalen als het gaat om duurzame inzetbaarheid, het onderzoeken van de medewerkerstevredenheid en de persoonlijke ontwikkeling van álle medewerkers. Deze zaken hebben we trouwens in de loop van 2019 – nadat onze in-bewegingkoers werd vastgesteld – structureel opgepakt. Ze konden dus helaas niet meer worden meegenomen in dit onderzoek.”

Ontwikkeling centraal stellen
Baanbrekers scoort heel hoog als het gaat om medezeggenschap en de integratie van medewerkers op de werkvloer. “Iedereen is bij ons gelijk en iedereen kan zijn of haar stem laten horen. Uit het onderzoek van Cedris blijkt dat Baanbrekers op de goede weg zit. We hebben goede professionals in dienst die de mens en zijn of haar ontwikkeling centraal stellen. Hierbij volgen we onze in-beweging koers en zorgen we voor in-, door- en uitstroom, waarbij zo regulier mogelijk werken het doel is.”

Met de resultaten aan de slag
Het is altijd prettig om te horen dat zowel cliënten als de brancheorganisaties je mooie beoordelingen geven. “Maar we gaan niet achterover leunen. Integendeel! We gaan met de resultaten aan de slag. De tevredenheid over ons en over de door ons behaalde resultaten stimuleert ons alleen maar om het nóg beter te gaan doen. Dat strookt ook bij onze opdracht om talent te stimuleren, kansen te creëren en samen met medewerkers, kandidaten en cliënten resultaten te behalen.”

“De tevredenheid over ons en over de door ons behaalde resultaten stimuleert ons alleen maar om het nóg beter te gaan doen”, vertelt plaatsvervangend directeur Eric van Agt.