Nadat de Tweede Kamer al met het wetvoorstel van de Participatiewet had ingestemd, is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan. De Participatiewet is een onderdeel is van de grote decentralisatieoperatie die het kabinet heeft ingezet. Gemeenten worden door de Participatiewet vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de re-integratie van alle mensen die in staat zijn om (gedeeltelijk) te werken, maar die daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Met de Participatiewet worden de bijstandswet (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) samengevoegd tot één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt.