Navarra

Vijfhonderd werkzoekenden aan het werk helpen, terwijl het werkloosheidspercentage de achttien procent aantikt. Dat is een flinke opgave. Vandaar dat de Noord-Spaanse regio Navarra de hulp inriep van een aantal Noord-Europese landen. “Omdat wij veel meer ervaring hebben met het succesvol bemiddelen van talenten met een afstand tot de arbeidsmarkt, willen de Spanjaarden van ons leren”, legt werkmakelaar Silvia Costa uit.

Pamplona
Silvia bracht onlangs samen met haar collega Suzanna Horvath een bliksembezoek aan Pamplona. “Via de gemeente Heusden is Baanbrekers als professional in arbeidsbemiddeling uitgenodigd door het bestuur van de Noord-Spaanse regio. Navarra verzorgde een korte en krachtige internationale conferentie over het aan de slag helpen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De regio wilde tijdens het zogenoemde ‘Seminar on European Experiences of Integrated Delivery of Employment and Social Services’ vooral kennis ophalen.”

Vacaturecafé
Tijdens de conferentie werden er door vertegenwoordigers uit Finland, Duitsland en België praktijkverhalen gedeeld. “We hebben allemaal onze aanpak mogen toelichten”, gaat Suzanna verder. “Zo hebben wij uitgebreid uitgelegd hoe wij in Nederland werken en hoe bij ons het stelsel van sociale zekerheid in elkaar zit. Verder zijn we ingegaan op onze specifieke re-integratieprojecten zoals Talent2Work, het Transferium, het HOB-project voor statushouders, het maatjesproject, ons vacaturecafé, ons project met Casade en de trainingen die wij op verschillende niveaus aanbieden.”

De Spaanse regio Navarra ligt precies bij de omgekeerde 'rode druppel'.

De Spaanse regio Navarra ligt precies bij de omgekeerde ‘rode druppel’.

Leuk en leerzaam
“Het was voor alle deelnemers erg leerzaam en leuk om kennis en ervaringen te delen”, vervolgt Silvia. “Zo leerden wij dat de re-integratieaanpak in Duitsland en België redelijk vergelijkbaar zijn met de manier van werken in Nederland. Finland blijkt iets af te wijken. Overal geldt wel dat er op een succesvolle manier wordt gewerkt om talenten in beweging te brengen. De Spanjaarden verklaarden dat onze toelichtingen erg verhelderend en leerzaam waren.” Lachend voegt ze eraan toe: “Wellicht had dat wat betreft Baanbrekers ook iets te maken met het feit dat wij als enigen de presentatie compleet in het Spaans hebben gedaan.”

Adidas-working
In Noord-Spanje lopen ze wat betreft de aanpak van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een stuk achter op Noord-Europa. “Zo stonden ze te kijken van het feit dat wij een knip hebben gemaakt in het takenpakket van onze medewerkers. Wij werken met inkomensconsulenten en werkmakelaars. In Spanje zijn het nog veel meer de oude bijstandsmaatschappelijk werkenden, die zo’n beetje alles moeten doen voor hun cliënten. Hierdoor ligt de focus minder op werk. Wat Navarra ook erg bijzonder vond, was ons contact met het bedrijfsleven. De Noord-Spanjaarden vonden Baanbrekers erg naar buiten gericht. Ze noemden dat Adidas-working. Dat wil zeggen: trek je gympen aan en trek erop uit naar de werkgevers, want die kunnen je helpen.” Suzanna vult aan: “Het is in Spanje nu nog ondenkbaar om het bedrijfsleven met veel plezier te laten meehelpen met het aan de slag helpen van werkzoekenden.”