Nieuwe coronahulp: TONK

De coronacrisis zorgt ervoor dat veel mensen het financieel moeilijk hebben. Banen zijn verdwenen en veel zelfstandigen zitten noodgedwongen (deels) zonder werk. Veel mensen hebben hierdoor minder geld te besteden dan voorheen, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Dan kunnen zij wellicht moeilijk hun woonlasten betalen. Om deze mensen te helpen is er de TONK, de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Baanbrekers voert de TONK uit voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Wij vertellen u graag wat deze nieuwe coronahulp inhoudt.

Wat is de TONK?

De TONK is geld van de overheid voor mensen die door de coronacrisis weinig inkomen hebben én die problemen hebben met het betalen van hun woonlasten. Dit kan huur zijn, maar ook de hypotheek van een huis of de zogenoemde zakelijke eigenaarslasten van een woning. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is onderdeel van de Participatiewet.  

Voorwaarden voor de TONK

Om een TONK-uitkering te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in een woning waarvan u de hoofdhuurder of de eigenaar bent.
 • U heeft minder inkomen. Dit had u niet kunnen zien aankomen en er is ook geen manier om dit op korte termijn op te lossen.
 • U verminderde inkomen komt door de coronacrisis.
 • U heeft verder geen geld om uw kosten te betalen. Dit noemen we ook wel de beschikbare geldmiddelen. Denk hierbij aan: contant geld, geld op de betaal- en spaarrekening van uzelf en uw eventuele partner en de waarde van beleggingen of bitcoins. De volgende middelen tellen niet mee: de overwaarde van een woning of de waarde van een auto of caravan, geld dat vast zit in een pensioenregeling. Bent u ondernemer en vraagt u de TONK aan? Dan telt het vermogen in uw onderneming, de tegemoetkoming voor vaste lasten (TVL) of voor loonkosten (NOW) ook niet mee.
 • De volgende geldbedragen mag u hebben, zonder dat dit gevolgen heeft voor de toekenning van de TONK-uitkering: 6.295 euro als u alleenstaande bent zonder kinderen en 12.590 euro als u een alleenstaande ouder bent, of als u getrouwd bent of samenwoont.
 • Bij het toekennen van de TONK-uitkering kijken we naar uw beschikbare geldmiddelen in de eerste maand waarover u TONK aanvraagt.

TONK-uitkering als laatste mogelijkheid

De TONK-uitkering is een laatste mogelijkheid. Dit wil zeggen dat u eerst moet kijken of u misschien recht heeft op een andere financiële regeling of uitkering. Denk hierbij aan een toeslag van UWV op uw WW-uitkering. Komt u niet in aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling erbij nog te weinig inkomen om uw woonlasten te betalen? Dan kunt u recht hebben op een TONK-uitkering. Bent u een zelfstandige en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoe hoog is de TONK-uitkering?

De hoogte van een TONK-uitkering hangt af van uw situatie. Om te kunnen bepalen hoe hoog uw TONK-uitkering moet zijn, kijken we naar:

 • de hoogte van uw woonlasten;
 • uw inkomen in de eerste maand waarover u TONK aanvraagt;
 • uw beschikbare geldmiddelen op de eerste dag van de eerste maand waarvoor u TONK aanvraagt;
 • welk deel van de woonlasten u zelf nog kunt betalen met uw inkomen en de beschikbare geldmiddelen (uw draagkracht).

Hoe lang duurt de TONK-uitkering?
De TONK-uitkering is op 1 maart 2021 ingegaan en werkt terug tot en met 1 januari 2021. U kunt de TONK-uitkering aanvragen voor de periode januari 2021 tot en met september 2021. De maximale duur is dus zes maanden. Korter kan natuurlijk ook, maar langer niet. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat een aanvulling op uw inkomen écht nodig is.

Zo vraagt u de TONK-uitkering aan:

Vraag TONK aan
 • Vul het formulier op deze website in.
 • Stuur het formulier en de in het formulier gevraagde gegevens op naar Baanbrekers. Dit kan op een veilige digitale manier: https://www.baanbrekers.org/zivver. U kunt het formulier ook invullen, printen en samen met de gevraagde gegevens opsturen naar Baanbrekers, Antwoordnummer 10070, 5140 VB in Waalwijk (postzegel is niet nodig).
 • U kunt de TONK-uitkering aanvragen tot en met 30 september 2021. Geef aan vanaf welke datum u (met terugwerkende kracht) de TONK nodig heeft. Let op: de TONK wordt niet verstrekt over een periode vóór 1 januari 2021.
 • Hebben wij uw aanvraagformulier ontvangen? Dan krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • U krijgt bericht als wij uw recht op de TONK-uitkering hebben bepaald. Helaas kunnen we u nog niet vertellen hoe snel dit zal zijn. Dit hangt af van het aantal aanvragen dat wij ontvangen. We doen ons uiterste best om snel een beslissing te nemen en u dat te vertellen.

Vragen?
Heeft u vragen over de TONK-uitkering? Neem dan contact met ons op: 0416 67 10 00, info@baanbrekers.org