Veel mensen uit het werkgebied van Baanbrekers (de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon op Zand) voelen zich betrokken bij het lot van Oekraïense vluchtelingen. Voor informatie over het ondersteunen van deze oorlogsvluchtelingen kunnen zij het beste terecht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Op 25 februari 2022 is een tijdelijke regeling ingesteld die Oekraïense vluchtelingen recht geeft op financiële hulp. Bekijk HIER deze regeling in de Staatscourant. Hier vind je informatie over gerepatrieerden en evacuées, de financiële hulp waarop zij recht hebben en de manier om dit aan te vragen. Deze regeling valt niet onder de Participatiewet, Baanbrekers heeft hier daarom geen rol in. Extra informatie over deze regeling en over Oekraïense vluchtelingen in Nederland vind je op de site van de SVB (klik HIER). De SVB-site biedt ook informatie over het in huis nemen van Oekraïense vluchtelingen (klik HIER).