Tozo-1 ontvangen? Ben alert met belastingaangifte.

De tijd van de jaarlijkse belastingaangifte is weer aangebroken. Ook ontvanger van coronahulp voor zelfstandigen (Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers) zien zich voor deze taak gesteld. Ontving u in 2020 Tozo-1? Ben dan extra alert als u aangifte doet. Dit heeft te maken met het toepassen van de algemene heffingskorting als u een partner heeft. We leggen u graag uit hoe het zit.

Coronahulp is netto

Tozo-ontvangers ontvingen in 2020 hun coronahulp netto. Dat wil zeggen dat de algemene heffingskorting al is toegepast. Dit is een korting op de loonbelasting, waardoor u netto meer uitkering overhoudt. Bij Tozo-1 is het inkomen van een eventuele partner door Baanbrekers buiten beschouwing gelaten. Het inkomen van deze eventuele partner telt echter wel mee bij uw belastingaangifte. Het kan dan zijn dat u of meer belasting moet betalen of minder belasting terugkrijgt. Omdat in 2020 waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst. Dit laatste is zeker het geval als u Tozo-1 ontving en uw partner op dat moment in loondienst werkte.

Uw TOZO-jaaropgave

U ontving onlangs de jaaropgave 2020 van ons. Op deze jaaropgave staat de volgende regl: Loonheffingskorting toegepast : NEE. Per ongeluk staat op deze regel NEE. Dit had echter JA moeten zijn. Volgens de ‘Rekenregels Bijstandsuitkeringen’ van de Belastingdienst is Baanbrekers verplicht de loonheffingskorting toe te passen op de uitkering. Dit onder aftrek van extern benutte loonheffingskorting.

Dit moet u doen:

  • U geeft de inkomsten van uzelf en uw partner op bij uw belastingaangifte over 2020.
  • Ook uw Tozo-uitkering geeft u op.
  • Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u allebei recht had in 2020.
  • Bij de definitieve belastingaanslag wordt dit teveel verrekend met uw teruggaaf (en krijgt u minder geld terug) of krijgt u een hogere naheffing (en moet u meer belasting betalen).
  • Houd er dus rekening mee dat u mogelijk (meer) belasting moet nabetalen en zet hiervoor alvast een bedrag opzij.

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij uw belastingadviseur, bij de Belastingdienst en bij uw contactpersoon van Baanbrekers.