De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk en Baanbrekers vinden het belangrijk dat minima goed verzekerd zijn tegen zorgkosten. Ook in 2016 bieden wij alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis. Hiervoor werken we samen met de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Meedoen levert voor voor minima een financieel voordeel op.

Keuze voor een aanvullende verzekering
Bij beide zorgverzekeraars kan naast de basisverzekering worden gekozen uit drie aanvullende pakketten. Kijk op www.gezondverzekerd.nl welke pakketten dit zijn. De meest uitgebreide pakketten zijn vooral bedoeld voor personen die hoge zorgkosten verwachten. Of voor personen die chronisch ziek of gehandicapt zijn.

De hoogte van de premie
De premie van de gemeentepolis staat op www.gezondverzekerd.nl. Meedoen met de gemeentepolis levert een financieel voordeel op. Deze bestaat uit een collectiviteitskorting en een korting op de prijs van de aanvullende verzekering. Deze korting is het hoogst voor het meest uitgebreide pakket. Het financiële voordeel is in de getoonde premies verwerkt.

Wie kunnen deelnemen aan de gemeentepolis 2016?
Wie voor de gemeentepolis in aanmerking wil komen, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U woont in Heusden, Loon op Zand of Waalwijk.
  • Uw netto inkomen is minder dan 120% van het sociaal minimum. Hoeveel dat is in uw situatie vindt u op deze pagina van onze website.
  • U bent verzekerd bij CZ of VGZ en maakt al gebruik van de gemeentepolis, of u stapt per 1 januari over naar één van deze twee zorgverzekeraars. U moet dat dan wel vóór 1 januari 2016 regelen.

Vermogen is voor de gemeentepolis niet van belang. Uw eventuele vermogen staat deelname aan de gemeentepolis niet in de weg.

Ook in 2016 bieden wij alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis.

Ook in 2016 bieden wij alle inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum de mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeentepolis.

Hoe aanmelden ?
U stelt eerst vast dat u een inkomen heeft dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Is dat het geval? Dan kunt u zich via www.gezondverzekerd.nl aanmelden. Let op: uw inkomen wordt na uw aanmelding gecontroleerd. Ligt uw inkomen boven de inkomensgrens? Dan kunt u niet (meer) deelnemen. Uw inkomen kan achteraf gecontroleerd worden door Baanbrekers. U krijgt dan een verzoek om bewijsstukken van uw inkomen te overleggen. Als u hieraan niet meewerkt, wordt u uitgesloten van deelname aan de gemeentepolis.

Ik heb al een gemeentepolis, wat moet ik nu doen?
Heeft u al een gemeentepolis? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden. Wél moet u een eventuele wijziging van het pakket doorgeven.

Uw ziektekosten en bijzondere bijstand
Sinds 1 juli 2015 zijn de nieuwe beleidsregels bijzondere bijstand van kracht. Hierin is opgenomen dat kosten die niet (deels) door de basiszorgverzekering worden vergoed in beginsel ook niet in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Wij gaan er daarom van uit dat u zich voldoende aanvullend verzekert. Bijzondere bijstand in medische kosten is sinds 1 juli 2015 maar in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk.

Zorg op tijd voor een verzekering!
Zorg op tijd voor een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering die bij uw situatie past. Zoals wij hiervoor al aangegeven hebben, heeft u een financieel voordeel als u gebruik maakt van de gemeentepolis van CZ of VGZ.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de nieuwe Gemeentepolis? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over de Gemeentepolis. Bekijk dit informatieve filmpje. Of neem contact op met uw contactpersoon bij Baanbrekers: 0416 67 10 00.