Vergadering algemeen bestuur Baanbrekers op maandag 24 juni a.s.

Het algemeen bestuur van Baanbrekers vergadert op maandag 24 juni a.s. Deze openbare vergadering vindt plaats in onze trainingsruimte aan de Zanddonkweg 14 in Waalwijk (het vernieuwde gedeelte van ons pand). De vergadering begint om 19 uur. De vergaderstukken van deze openbare vergadering liggen ter inzage bij de gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. De stukken kunt u ook online inzien.