Talent2Work start met themaweken

Talent2Work, het werkgelegenheidsproject van deĀ gemeente Heusden en Baanbrekers, start op korte termijn met zogenoemde themaweken. Tijdens zo’n themaweek staat een bepaalde branche centraal. Werkzoekenden uit de gemeente Heusden krijgen dan informatie over de verschillende werkvelden, beroepen en opleidingen binnen een … Lees verder

Baanbrekers stelt verordeningen, besluiten en beleidsregels vast

De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de … Lees verder

Bestuursleden maken kennis met Baanbrekers

De leden en reserveleden van het algemeen bestuur van Baanbrekers maakten op woensdagavond 20 februari jl. kennis met onze publieke onderneming voor werk en inkomen. De bestuurders kregen meer informatie over onze Ā organisatie, onze taken en onze werkzaamheden. Ook was … Lees verder