Gezocht: leden voor de Participatieraad

De Participatieraad van Baanbrekers is op zoek naar twee nieuwe leden. Is dit iets voor u? Of voor iemand die u kent? De Participatieraad is het afvaardigend orgaan dat de belangen van alle klanten behartigt, die vallen onder de werking van de Participatiewet.

Maximaal negen leden
De Participatieraad bestaat uit maximaal negen leden. De samenstelling is een afspiegeling van de inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk én van de klanten die vallen onder de Participatiewet. Verbinding met andere adviesraden, zoals de WMO-adviesraad, is belangrijk. De leden van de Participatieraad zorgen voor betrokkenheid bij en inspraak in de vorming, de uitvoering en de evaluatie van het beleid van Baanbrekers.

Meer weten?
Meer informatie over deze vacature vindt u hier.