Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet zonder steuntje in de rug redt, is er vanaf vandaag de Participatiewet. Alle mensen met een bijstandsuitkering vallen vanaf 1 januari 2015 onder deze wet. Dit geldt ook voor mensen die op 31 december 2014 op de wachtlijst van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) stonden. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij gewone werkgevers.

Begeleiding naar werk
De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong. De gemeenten voeren de Participatiewet uit, zorgen voor begeleiding naar werk en voor een uitkering als dat nodig is. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk hebben de uitvoering van de Participatiewet neergelegd bij Baanbrekers.

Extra banen
Werkgevers en de overheid willen samen de komende tien jaar landelijk 125.000 extra banen creëren. Voor onze regio Midden-Brabant is door deze partijen afgesproken dat we de komende twee jaar minstens 430 extra banen realiseren. Die zijn bedoeld voor mensen met weinig kans op werk. Bijvoorbeeld mensen met een beperking en mensen die op 31 december 2014 op de Wsw-wachtlijst stonden. Als dat nodig is, kunnen wij werkgevers ondersteunen met loonkostensubsidies, begeleiding en aanpassing van de werkplek. En wie werkt, krijgt salaris en ontvangt niet langer een uitkering.

Jonggehandicapten
Iedereen die (op termijn) wel kan werken, maar daarvoor ondersteuning nodig heeft, komt onder de Participatiewet te vallen. Alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, kunnen vanaf 1 januari 2015 nog een beroep doen op de Wajong bij UWV.

Voor Wsw’ers verandert er niets
Voor mensen die op 31 december 2014 bij een SW-bedrijf werkten en een vast arbeidscontract vanuit de Wsw hebben, verandert er niets. Zij houden hun baan en hun salaris.

Meer weten?
Neem dan contact op met Baanbrekers: pwet@baanbrekers.org of 0416 67 10 00.