(Nieuw) beschut werk in de praktijk.

Tijdens een drukbezochte informatieve en interactieve avondbijeenkomst bij restaurant De Koning in Waalwijk zijn de raads- en commissieleden van de Langstraatgemeenten op woensdag 30 maart jl. bijgepraat over (nieuw) beschut werken. Jan-Jaap de Haan, directeur van Cedris, de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie, ging uitgebreid in op deze voorziening, die een onderdeel uitmaakt van de Participatiewet.

Sociale werkvoorziening
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen soms alleen met aanpassingen aan de slag. Tot 1 januari 2015 kwamen deze personen vaak in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Met de komst van de Participatiewet ging de Wsw ‘op slot’. Gemeenten kunnen echter wel beschut werk inzetten om deze mensen – die intensieve begeleiding op de werkplek nodig hebben – naar vermogen te laten meedoen aan werk en aan de samenleving.

Praktijkvoorbeelden
Eén vraag die centraal stond tijdens de informatieavond was onder meer hoe dit beschut werk kan worden ingericht en uitgevoerd. Jan-Jaap de Haan kwam met verschillende praktijkvoorbeelden uit Nederland. Er is immers niet één uniforme aanpak voor dit onderdeel van de Participatiewet; gemeenten hebben wat dit betreft een bepaalde mate van vrijheid van invullen. Baanbrekers heeft met de avondbijeenkomst bij De Koning veel informatie gegeven over beschut werken. Hoe beschut werken in de Langstraat daadwerkelijk wordt ingevuld, is uiteindelijk aan de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.