TONK regels worden ruimer

De regels voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) worden met terugwerkende kracht ruimer. Dat besloot het Dagelijks Bestuur van Baanbrekers in zijn vergadering van vrijdag 18 juni. De colleges van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn met deze verruiming al akkoord gegaan. Hiervoor zijn de beleidsregels voor de TONK aangepast.

Maximum bedrag losgelaten

Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 is nu het maximum toe te kennen bedrag (was 400 euro) losgelaten. Ook is de hardheidsclausule van de TONK duidelijker op papier gezet. Verder is besloten dat deze coronahulp wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Voor die datum wordt bekeken hoe de situatie dan is met betrekking tot de coronapandemie.

Coronahulp

De TONK is coronahulp voor mensen die door de coronacrisis te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen. Hierdoor kunnen zij hun noodzakelijke woonlasten niet meer voldoen. De aanvrager kan hiervoor geen of niet voldoende een beroep doen op andere regelingen.

Meer weten?

Bekijk dan de gewijzigde beleidsregels voor de TONK.