Baanbrekers verandert op 1 juli a.s. de regels voor de rechtmatigheidsonderzoeksformulieren (ROFjes). Vanaf deze datum hoeft niet meer iedere uitkeringsgerechtigde elke maand een ROFje in te vullen en in te leveren. Uitkeringsgerechtigden met inkomsten naast hun uitkering moeten nog wel elke maand een formulier invullen en opsturen. Wie geen inkomsten naast de uitkering heeft, hoeft alleen iets door te geven als er veranderingen zijn. Meer informatie over de nieuwe regels voor de ROFjes leest u in een speciale uitgave van Baanbrekers Actueel.