Eigenlijk is hier niets aan toe te voegen.

Er is dringend behoefte aan meer werkmaatjes op de werkvloer. Want collega’s die een handje toesteken, die motiveren, die juist niet focussen op beperkingen, maar op talenten kunnen zeker het verschil maken als het gaat om het invullen van de Banenafspraken. Deze conclusie kan worden getrokken naar aanleiding van de succesvolle en drukbezochte Werknemerstop van Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant op woensdag 15 juni jl.

Bijzonder presentatietalent Nik van Hoogstraten praatte de Werknemerstop aan elkaar.

Bijzonder presentatietalent Nik van Hoogstraten praatte de Werknemerstop aan elkaar.

Bijzondere talenten, bijzondere verhalen
Tijdens de Werknemerstop gingen leden van ondernemingsraden en HR-professionals van organisaties en bedrijven uit Midden-Brabant met elkaar in gesprek. Er werd tekst en uitleg gegeven over de Banenafspraak en over het feit dat volwaardig meedoen ook voor mensen met een beperking enorm belangrijk is. De bijzondere kracht van deze Werknemerstop zat mede in het feit dat de doelgroep uitgebreid aan het woord kwam. Bijzondere talenten deelden bijzondere verhalen. De aanwezigen werden met regelmaat met hun neus op de feiten gedrukt. Ze kregen in feite een spiegel voorgehouden en zagen hun eigen beperkingen, lees vooroordelen als het gaat om werken met collega’s met bijzondere talenten. Ook professionals die al jaren werken met talenten met een beperking kregen hierdoor verhelderende nieuwe inzichten.

De Werknemerstop over de Banenafspraak was drukbezocht.

De Werknemerstop over de Banenafspraak was drukbezocht.

Volwaardig meedoen
“Het gaat erom dat ook mensen met een beperking graag een eigen salaris verdienen in een échte baan”, vertelt organisator en FNV-bestuurder van Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant Daan Withagen. “Het draait allemaal om volwaardig meedoen. Mensen met een beperking willen én kunnen dat zeker ook. Dat zij hierbij wat hulp nodig hebben van collega’s – hun werkmaatjes – op de werkvloer is zonneklaar. Alleen zo kunnen we samen zorgen voor een succesvolle en duurzame invulling van de Banenafspraken.”

Bestuurder van het Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant Daan Withagen is het brein achter de Werknemerstop.

Bestuurder van het Regionaal Werkbedrijf Hart van Brabant Daan Withagen is het brein achter de Werknemerstop.

Kans op succes
Het doel van de Werknemerstop was duurzaam werk te realiseren voor talenten met een arbeidsbeperking, door het betrekken en enthousiasmeren van werknemers die al bij organisaties werkzaam zijn. “Als zij een soort van ambassadeur voor de Banenafspraken worden, hebben we veel gewonnen. Deze medewerkers kunnen in hun eigen bedrijven en organisaties zoeken naar mogelijkheden om Banenafspraken te realiseren. Als het vanaf de werkvloer komt, is de kans op succes veel groter.”

In de vorm van Wie van de 4 kennismaken met de doelgroep leidt tot verrassende inzichten.

In de vorm van Wie van de 4 kennismaken met de doelgroep leidt tot verrassende inzichten.

Invullen van de Banenafspraak
Werkgevers, overheid en vakbonden hebben afspraken gemaakt over banen voor mensen met een beperking. Dit noemen we de Banenafspraak. Samen werken we hard aan het invullen van de Banenafspraak. Dit wordt een nog groter succes als collega’s op de werkvloer ook hun steentje bijdragen. Dan is de kans veel groter dat iemand met een beperking kan meedoen en nooit meer thuis op de bank komt te zitten.

Eigenlijk is hier niets aan toe te voegen.

Eigenlijk is hier niets aan toe te voegen.

Het verschil maken
Tijdens de Werknemerstop – die mede werd geleid door bijzonder talent Nik van Hoogstraten – kregen de aanwezigen veel informatie over de Banenafspraak en over het inzetten van talenten met een beperking. Ook werden zijn geïnspireerd en ontvingen zij handige gereedschappen om daarna in hun eigen bedrijf het verschil te maken. Tijdens de Werknemerstop zijn er diverse workshops gehouden over de rol van de ondernemingsraad, de begeleiding op de werkvloer en het aanpassen van functies. Verder is het gesprek aangegaan over het belang van betrokkenheid van werknemers op de werkvloer. Ten slotte zijn er mooie praktijkervaringen met de Banenafspraak gedeeld.

De Regionale Werknemerstop over de Banenafspraak werd gehouden bij Baanbrekers.

De Regionale Werknemerstop over de Banenafspraak werd gehouden bij Baanbrekers.