Terwijl buiten het onkruid bijna hoorbaar aan het groeien was, werd onlangs binnen met een boks en een stuk gebak de voortzetting van de samenwerking tussen woningbouwvereniging Casade en Baanbrekers bevestigd. Baanbrekers tekent voor het buitenonderhoud bij alle 110 wooncomplexen van Casade in de gemeenten Dongen, Loon op Zand en Waalwijk. Het nieuwe contract loopt tot 2024. Met de ondertekening wordt de samenwerking voortgezet die voor 1990 al is begonnen.

Buitenruimte
De samenwerking houdt in dat er SW-medewerkers en kandidaten vanuit de Participatiewet in de buitenruimte zorgen voor het onderhoud van het groen rondom de woningen van Casade. Het hele jaar rond is er plek voor vier tot acht medewerkers. Het doel is niet alleen te zorgen voor mooie plantsoenen en perken, maar tegelijkertijd te werken aan ontwikkeling van de medewerkers. Dit moet uiteindelijk leiden tot doorstroom van medewerkers van Baanbrekers naar andere groenbedrijven.

Mooie tuinen en perken
“Het is veel meer dan schoffelen en spitten”, vertelt Casadebestuurder Roel van Gurp (rechts op de foto). “Het gaat om zinvol, nuttig en vooral goed en passend werk voor de mensen van Baanbrekers. Voor onze huurders levert het mooie tuinen en perken op waar ze ook trots op kunnen zijn. We gaan voor duurzame kwaliteit, zowel wat betreft ons buitenonderhoud als wat betreft het werken aan kansen voor de talenten van Baanbrekers.”

Eigen woonomgeving
“Het is mooi om een jarenlange samenwerking te mogen bevestigen”, sluit Ad van Oudheusden, directeur van Baanbrekers, aan (links op de foto). “Casade en Baanbrekers passen goed bij elkaar. We bedienen beide een doelgroep die voor een groot deel overlapt. Beide willen we dat mensen meedoen. Hierbij streven we naar duurzaam werk dat zo regulier mogelijk is. Omdat we kleine groencontracten hebben stopgezet, kunnen we nu meer onze focus leggen op werk zoals we dat voor Casade mogen doen. We laten hier onze medewerkers en kandidaten mooi werk doen in hun eigen woonomgeving.”

Extra zetje nodig
“Er zit zeker een hartverbondenheid tussen onze organisaties”, gaat de Casadebestuurder verder. “We lijken best wel op elkaar. In doel, in doelgroep en in de manier van werken. In deze overeenkomsten zit wat ons bindt. Dat is waarom het zo goed werkt. Wij zijn beide van deze regio, wij zijn beide van en voor mensen die het niet altijd hebben getroffen in het leven. Het draait bij Baanbrekers en Casade altijd om mensen die om één of andere reden – in wonen en in werken – een extra zetje nodig hebben.”

Publieke zaak
Het gaat beide organisaties ook niet om winst. “We dienen de publieke zaak”, vervolgt de Baanbrekersdirecteur. “Maar het gaat bij dit contract ook om het leveren van kwalitatief goed werk. En daarover hebben we nu goede afspraken gemaakt. We weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar mogen verwachten. We gaan aan de slag tegen een prijs die marktconform is. Daar staat tegenover dat we ook kwaliteit leveren die gebruikelijk is in de markt. Tegelijkertijd werken we eraan om onze mensen zo duurzaam en regulier als mogelijk te laten werken. Dit zorgt af en toe wel voor een spanningsveld. Opdrachten kunnen soms onder druk komen omdat onze mensen uitstromen naar reguliere groenbedrijven. Iedereen in het groen schreeuwt nu om personeel. Dit is en blijft een uitdaging voor ons. Zeker omdat we de kwaliteit willen leveren waar we nu onze handtekening onder hebben gezet.”