Bij SAPA in Drunen weten ze het maar al te goed; talenten werken nog beter op locatie. Sinds enige tijd werken bij deze internationale aluminiumgigant elf medewerkers vanuit Baanbrekers. En wellicht wordt dit aantal in de toekomst uitgebreid. Het is dan ook logisch dat SAPA hierom een Talent2Work-plaquette in ontvangst mocht nemen. Burgemeester Jan Hamming van Heusden overhandigde deze onderscheiding voor sociaal betrokken werkgevers aan managing director Benelux Bruno d’Hondt van SAPA.

Op locatie in actie komen
SAPA en Baanbrekers werken al jaren samen. “Medewerkers van Baanbrekers verrichtten tot voor kort allerlei werkzaamheden op onze productieafdelingen van Baanbrekers in Waalwijk”, vertelt Baanbrekersdirecteur Marion van Limpt. “Gesprekken tussen SAPA en Baanbrekers leidden ertoe dat enige tijd geleden de keuze is gemaakt om voortaan op locatie bij SAPA met medewerkers vanuit Baanbrekers in actie te komen. Hiermee is in feite een nieuwe stap gezet op het gebied van samenwerken.”

Sociaal, maatschappelijk en duurzaam
Kernwoorden van de samenwerking tussen SAPA en Baanbrekers zijn: sociaal en maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid. “De wereldeconomie is flink aangetrokken. Onder meer hierdoor gaat het ook weer beter met SAPA”, licht Bruno d’Hondt toe. “We investeren volop en breken elke maand productierecords. Er wordt echt ontzettend veel werk verricht. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om ons personeelsbestand uit te breiden. We nemen mensen aan, werken met uitzendbureaus en hebben onze samenwerking met Baanbrekers geïntensiveerd. Op die manier kunnen we de stijgende vraag van onze opdrachtgevers beantwoorden.”

Quick scan
Momenteel werken er op locatie bij SAPA in Drunen elf talenten vanuit Baanbrekers (inclusief een voorman). “Deze medewerkers zijn aanvankelijk begonnen met het beplakken van aluminium profielen voor 4×4-auto’s”, licht Marion van Limpt toe. “Nadat er door onze accountmanagers een quick scan is uitgevoerd naar aanvullende mogelijkheden die bij de medewerkers van Baanbrekers passen, zijn er inmiddels al allerlei andere klussen uitgevoerd. Denk hierbij aan het zagen, wassen, ontbramen en inpakken van profielen. Denk hierbij ook aan allerlei opruimwerkzaamheden. Het mooie van het werken op locatie is dat de medewerkers – met en zonder beperkingen – weer een nieuwe stap hebben gezet richting de reguliere arbeidsmarkt. Ze voelen zich enorm thuis bij SAPA en maken écht deel uit van het SAPA-team. Hun talenten komen hierdoor nog beter tot hun recht.”

Re-integratie
Ook bijzonder aan de samenwerking tussen SAPA en Baanbrekers is dat de productielocatie van Baanbrekers bij SAPA wordt gebruikt voor de re-integratie van arbeidsongeschikte medewerkers van SAPA in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Bruno d’Hondt: “Medewerkers die bij ons tijdelijk zijn uitgevallen en weer kunnen terugkeren in het arbeidsproces doen dat onder meer op de afdeling waar de mensen van Baanbrekers actief is. Hier verrichten zij alternatief werk tot het moment dat ze weer kunnen terugkeren naar hun eigen, reguliere werkplek.”

Niemand aan de kant
Burgemeester Hamming roemde de samenwerking tussen SAPA en Baanbrekers. “Als gemeente Heusden willen we dat niemand aan de kant staat en dat iedereen een kans krijgt. Iedereen heeft immers talent. SAPA heeft dit goed opgepikt en biedt de kandidaten vanuit Baanbrekers een mooie werkplek, waar ze helemaal tot hun recht komen. Natuurlijk is dat in de praktijk wennen aan elkaar, maar door bereid te zijn anders te denken bereik je mooie dingen. SAPA is echt een voorbeeld voor andere bedrijven.” Marion van Limpt vult aan: “Je kunt gerust zeggen dat dit project een paradepaardje is voor de inclusieve arbeidsmarkt. We hebben samen gekeken naar wat SAPA nodig had en daar hebben we de talenten bij gezocht. Wat enorm scheelde was de intrinsieke motivatie die bij SAPA aanwezig is om met talenten vanuit onze doelgroepen aan de slag te gaan. Maar dan nog: als het bij SAPA kan, moet het bij andere bedrijven ook kunnen. Daarover gaan we graag het gesprek aan.”