De Waalwijkse chemie-multinational Stahl heeft veel oog voor milieu, mens en maatschappij. Dat zie je onder meer terug in de slimme en schone manier waarop Stahl het terreinonderhoud laat doen door onze dochteronderneming WML Facilitair. Samen hebben Stahl en WML Facilitair de afgelopen jaren forse stappen gezet om het groen- en terreinonderhoud nog verder te vergroenen en te verduurzamen. Sedumplantjes op het dak, warmteterugwinning, zonnepanelen, solar tubes, onkruidbestrijding met hete lucht en accugereedschap in plaats van benzinemachines. Er wordt goed en duurzaam gewerkt aan de Sluisweg in Waalwijk. Meer over deze innovatieve (groen)oplossingen lees je op de website van WML Facilitair.

Het sedumdak van Stahl wordt gecontroleerd door uitvoerder Nico Sprangers (links), hovenier Cumhur Cetin (midden) en Stahl maintenance supervisor Jeroen Pieterse.

Het sedumdak van Stahl wordt gecontroleerd door uitvoerder Nico Sprangers (links), hovenier Cumhur Cetin (midden) en Stahl maintenance supervisor Jeroen Pieterse