Starten met een eigen bedrijf

Voor Baanbrekers zijn zelfstandige ondernemers van groot belang. Zij zorgen immers mede voor economische levendigheid in ons werkgebied. Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en voor een economisch gezonde situatie. Personen met een bijstandsuitkering kunnen ook vanuit hun uitkering starten als ondernemer. Hiervoor bestaat de Bbz-regeling (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen).

Starten van eigen bedrijf
Werkzoekende talenten die voor zichzelf onvoldoende kansen zien op de arbeidsmarkt, kunnen er verstandig aan doen om zich te oriënteren op de mogelijkheden om met een eigen bedrijf te starten. Op die manier werk je er helemaal zelf aan om uit de uitkering te komen. Hierbij kun je door Baanbrekers worden ondersteund aan de hand van de Bbz-regeling. Deze regeling stimuleert onder meer het starten van een eigen bedrijf.

Starten met een eigen bedrijf

Werkzoekende talenten die voor zichzelf onvoldoende kansen zien op de arbeidsmarkt, kunnen er verstandig aan doen om zich te oriënteren op de mogelijkheden om met een eigen bedrijf te starten.

Lening
Wie vanuit een uitkering met een eigen bedrijf start, loopt vaak tegen het feit aan dat deze start niet volledig zelf kan worden betaald. In het kader van de Bbz-regeling kan Baanbrekers starters een lening geven van maximaal 35.000 euro. Verder kan, als dat nodig is, tijdelijk de uitkering worden verstrekt om de opbouw van het bedrijf mogelijk te maken. Op termijn dient er wel zicht te zijn op voldoende perspectief om zelfstandig te kunnen voorzien in de bestaanskosten en om het eventueel verstrekte Bbz-krediet te kunnen terugbetalen.

Meer weten?
Wie meer wil weten over het vanuit een uitkering starten met een eigen bedrijf kan contact opnemen met Marina Luysterburg, 0416 67 10 00, marinaluysterburg@baanbrekers.org. U kunt ook een kijkje nemen op Naar onze Bbz-pagina.