Beleidsregels bijzondere bijstand zijn herzien

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde op 26 juni 2015 de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 vast. Het verlenen van bijzondere bijstand is een verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van Baanbrekers. Dit verlenen van bijzondere bijstand is gebaseerd op wettelijke kaders en … Lees verder

Beleidsregels huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand Waalwijk

Bestuur Baanbrekers

In de hulp bij het huishouden (schoonmaakondersteuning/HbH1) zijn veranderingen aangebracht. Dit gebeurde na besluiten van de gemeenteraad van Waalwijk van 18 september 2014 en 13 november 2014. Zelf verantwoordelijk Vanaf 1 mei 2015 zijn personen zelf verantwoordelijk voor de kosten … Lees verder

Bijzondere bijstand in de Participatiewet

Wat gaat er gebeuren met de bijzondere bijstand? In 2014 bestaan er twee soorten bijzondere bijstand: individuele en categoriale bijzondere bijstand. In 2015 bestaat alleen nog de individuele bijzondere bijstand. De categoriale bijstand wordt afgeschaft. Wel blijft het mogelijk deel … Lees verder

Baanbrekers stelt verordeningen, besluiten en beleidsregels vast

De ISD Midden-Langstraat is op 1 januari jl. met WML opgegaan in de Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers. Het algemeen bestuur van Baanbrekers is sinds die datum het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de … Lees verder