Bestuur Baanbrekers stelt verordening cliëntenparticipatie vast

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers stelden op respectievelijk 4 december en 18 december 2015 de Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet Baanbrekers 2016 vast. Dit gebeurde onder intrekking van de Verordening klantenraad gemeente Heusden, de Verordening klantenraad gemeente Loon … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt controleverordening vast

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, op 13 juli jl. de Controleverordening Baanbrekers vast.Volgens artikel 213 van … Lees verder

Bestuur Baanbrekers stelt archiefverordening vast

Bestuur Baanbrekers

Het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van Baanbrekers maken bekend dat zij op respectievelijk 22 augustus 2014 en 15 december 2014 hebben besloten om de Archiefverordening Baanbrekers vast te stellen. Dit gebeurde onder intrekking van de Archiefverordening Baanbrekers van … Lees verder

Nieuwe samenstelling bestuur Baanbrekers

Bestuur Baanbrekers

De samenstelling van ons algemeen bestuur en dagelijks bestuur is onlangs gewijzigd. Dit heeft te maken met enige tijd geleden gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. Elke gemeente die in Baanbrekers samenwerkt … Lees verder

Baanbrekers stelt wijziging verzamelbesluit vast

Bestuur Baanbrekers

Het algemeen bestuur onze organisatie is het bevoegd bestuursorgaan voor de uitvoering van de WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Deze wetten kennen bepalingen die voorschrijven dat onderwerpen als re-integratie, maatregelen … Lees verder

Bestuur Baanbrekers is bekend

Het bestuur van Baanbrekers is bekend. Tijdens de eerste bestuursvergadering van onze organisatie zijn de leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur officieel benoemd. Algemeen bestuur Het algemeen bestuur van Baanbrekers bestaat uit zes wethouders en zes raadsleden. … Lees verder